Hổ trợ trực tuyến

P. Kinh Doanh 1

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

P. Kinh Doanh 2

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : huyen166.thadeco@gmail.com

Mr. Minh Tú

0902 712 755

Email : nguyenduyenminhtu@gmail.com

Hình ảnh

Tài liệu kỷ thuật

Tên file Xem Download
CATALOGUE MCB ( APTOMAT TÉP ) HYUNDAI
CATALOGUE MCCB ( APTOMAT KHỐI ) HG_HYUNDAI
CATALOGUE ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) _ HYUNDAI
CATALOGUE CONTACTOR/RELAY NHIỆT _ HYUNDAI
CATALOGUE MCB ( APTOMAT TÉP ) _ LS
CATALOGUE MCCB ( APTOMAT KHỐI ) _ LS
CATALOGUE ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) _ LS
CATALOGUE CONTACTOR/RELAY NHIỆT _ LS
CATALOGUE MCCB, MCB, RCCB _ MISHUBISHI
CATALOGUE ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) _ MISHUBISHI
CATALOGUE MCCB ( APTOMAT KHỐI ) _ HITACHI
CATALOGUE BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS _ OSEMCO
CATALOGUE BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS _ SOCOMEC
CATALOGUE TỤ BÙ SAMWHA
CATALOGUE TỤ BÙ MIKRO
CATALOGUE TỤ BÙ EPCOS
CATALOGUE CUỘN KHÁNG MIKRO
CATALOGUE CUỘN KHÁNG ATS