Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Chí Phong

0376 420 356

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS VITZRO

 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 100A ( 25010HS ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 100A
( 25010HS )

Giá: 1,980,000 vnđ 3,300,000 vnđ

Đã bán: 12
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 100A ( 61W ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 100A
( 61W )

Giá: 6,060,000 vnđ 10,100,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A ( 61W ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A
( 61W )

Giá: 7,140,000 vnđ 11,900,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A ( 62W ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A
( 62W )

Giá: 6,540,000 vnđ 10,900,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A ( 62W ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A
( 62W )

Giá: 7,920,000 vnđ 13,200,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A ( 61WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A
( 61WN )

Giá: 8,117,000 vnđ 13,529,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A ( 62WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A
( 62WN )

Giá: 7,950,000 vnđ 13,250,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A ( 62WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A
( 62WN )

Giá: 8,730,000 vnđ 14,550,000 vnđ

Đã bán: 1
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 400A ( 64WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 400A
( 64WN )

Giá: 10,032,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 400A ( 64WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 400A
( 64WN )

Giá: 12,564,000 vnđ 20,940,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 600A ( 66WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 600A
( 66WN )

Giá: 15,600,000 vnđ 26,000,000 vnđ

Đã bán: 26
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 600A ( 66WN ) -40%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 600A
( 66WN )

Giá: 18,576,000 vnđ 30,960,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 800A ( 68WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 800A
( 68WN )

Giá: 18,155,000 vnđ 33,620,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 800A ( 68WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 800A
( 68WN )

Giá: 23,738,000 vnđ 43,960,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1000A ( 610WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1000A
( 610WN )

Giá: 18,722,000 vnđ 34,670,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1000A ( 610WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1000A
( 610WN )

Giá: 24,840,000 vnđ 46,000,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1200A ( 612WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1200A
( 612WN )

Giá: 32,767,000 vnđ 60,680,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1200A ( 612WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1200A
( 612WN )

Giá: 41,126,000 vnđ 76,160,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1600A ( 616WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1600A
( 616WN )

Giá: 36,774,000 vnđ 68,100,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1600A ( 616WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1600A
( 616WN )

Giá: 46,440,000 vnđ 86,000,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 2000A ( 620WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 2000A
( 620WN )

Giá: 46,764,000 vnđ 86,600,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 2000A ( 620WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 2000A
( 620WN )

Giá: 60,183,000 vnđ 111,450,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 3000A ( 630WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 3000A
( 630WN )

Giá: 64,854,000 vnđ 120,100,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 3000A ( 630WN ) -46%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 3000A
( 630WN )

Giá: 77,220,000 vnđ 143,000,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG