Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Tường Vi

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS VITZRO

 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 100A ( 25010HS ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 100A
( 25010HS )

Giá: 1,932,000 vnđ 2,800,000 vnđ

Đã bán: 26
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 100A ( B48010W ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 100A
( B48010W )

Giá: 5,658,000 vnđ 8,200,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A ( B48010W ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A
( B48010W )

Giá: 6,762,000 vnđ 9,800,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 200A ( 25020HS ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 2P 200A
( 25020HS )

Giá: 3,864,000 vnđ 5,600,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A ( B48020W ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A
( B48020W )

Giá: 6,348,000 vnđ 9,200,000 vnđ

Đã bán: 7
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A ( B48020W ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A
( B48020W )

Giá: 7,452,000 vnđ 10,800,000 vnđ

Đã bán: 6
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A ( 61WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 100A
( 61WN )

Giá: 10,295,000 vnđ 14,920,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A ( B60020WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 200A
( B60020WN )

Giá: 9,536,000 vnđ 13,820,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A ( B60020WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 200A
( B60020WN )

Giá: 10,474,000 vnđ 15,180,000 vnđ

Đã bán: 1
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 400A ( B60040WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 400A
( B60040WN )

Giá: 11,509,000 vnđ 16,680,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 400A ( B60040WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 400A
( B60040WN )

Giá: 14,062,000 vnđ 20,380,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 600A ( B60060WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 600A
( B60060WN )

Giá: 15,732,000 vnđ 22,800,000 vnđ

Đã bán: 26
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 600A ( B60060WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 600A
( B60060WN )

Giá: 18,409,000 vnđ 26,680,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 800A ( B60080WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 800A
( B60080WN )

Giá: 19,513,000 vnđ 28,280,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 800A ( B60080WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 800A
( B60080WN )

Giá: 23,446,000 vnđ 33,980,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1000A ( B60100WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1000A
( B60100WN )

Giá: 20,603,000 vnđ 29,860,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1000A ( B60100WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1000A
( B60100WN )

Giá: 28,483,000 vnđ 41,280,000 vnđ

Đã bán: 8
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1200A ( B60120WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1200A
( B60120WN )

Giá: 36,018,000 vnđ 52,200,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1200A ( B60120WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1200A
( B60120WN )

Giá: 45,438,000 vnđ 65,852,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1600A ( B60160WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 1600A
( B60160WN )

Giá: 41,190,000 vnđ 59,695,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1600A ( B60160WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 1600A
( B60160WN )

Giá: 50,246,000 vnđ 72,820,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 2000A ( B60200WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 2000A
( B60200WN )

Giá: 54,041,000 vnđ 78,320,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 2000A ( B60200WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 4P 2000A
( B60200WN )

Giá: 67,772,000 vnđ 98,220,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 3000A ( B60300WN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO 3P 3000A
( B60300WN )

Giá: 78,726,000 vnđ 114,095,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG