Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

Bảng giá

Tên file Xem Download
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HYUNDAI ( 15-03-2023 )
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS ( 01-06-2023 )
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MITSUBISHI ( 01-04-2023 )
BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS OSEMCO ( 01-01-2017 )
BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS SOCOMEC ( 01-04-2021 )
BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS KYUNGDONG ( 01-01-2022 )
BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS VITZRO ( 10-04-2023 )
BẢNG GIÁ CẦU DAO VINAKIP ( 10-03-2023 )
BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ + BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ ( 04-2023 )
BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ, RELAY BẢO VỆ, RELAY ĐIỀU KHIỂN HIỆU MIKRO - MALAYSIA ( 20-11-2022 )
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM THIẾT BỊ RELAY SELEC ( 01-03-2019 )
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN LẮP TỦ BẢNG ĐIỆN ( 2022 )
BẢNG GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN ( 2022 )
BẢNG GIÁ DÂY - CÁP ĐIỆN CADIVI ( 17-05-2021 )
BẢNG GIÁ DÂY - CÁP ĐIỆN LION ( 25-05-2021 )
BẢNG GIÁ DÂY - CÁP ĐIỆN DAPHACO ( 25-05-2021 )
BẢNG GIÁ DÂY - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT ( 27-02-2021 )
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANGJIN ( 01-01-2022 )