Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco

ATS OSEMCO 2P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 8,322,000 vnđ 11,400,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 3P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 9,709,000 vnđ 13,300,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 4P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 10,804,000 vnđ 14,800,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 2P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 9,417,000 vnđ 12,900,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 3P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 11,023,000 vnđ 15,100,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 4P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 12,191,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 2P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 15,184,000 vnđ 20,800,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 3P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 18,031,000 vnđ 24,700,000 vnđ

Đã bán:
ATS OSEMCO 4P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 21,827,000 vnđ 29,900,000 vnđ

Đã bán:
<

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG