Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thanh Trâm

0936 371 160

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 7,980,000 vnđ 11,400,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 9,310,000 vnđ 13,300,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 10,360,000 vnđ 14,800,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 9,030,000 vnđ 12,900,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 10,570,000 vnđ 15,100,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 11,690,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 14,560,000 vnđ 20,800,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 17,290,000 vnđ 24,700,000 vnđ

Đã bán:
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 20,930,000 vnđ 29,900,000 vnđ

Đã bán:
<

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG