Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS KYUNGDONG

 Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 100A ( KD06-F301A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 100A
( KD06-F301A )

Giá: 7,000,000 vnđ 10,000,000 vnđ

Đã bán: 1
 Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 100A ( KD06-F401A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 100A
( KD06-F401A )

Giá: 7,700,000 vnđ 11,000,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 200A ( KD06-F302A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 200A
( KD06-F302A )

Giá: 7,350,000 vnđ 10,500,000 vnđ

Đã bán: 0
 Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 200A ( KD06-F402A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 200A
( KD06-F402A )

Giá: 8,120,000 vnđ 11,600,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 250A ( KD06-F303A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 250A
( KD06-F303A )

Giá: 8,050,000 vnđ 11,500,000 vnđ

Đã bán: 1
 Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 250A ( KD06-F403A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 250A
( KD06-F403A )

Giá: 9,450,000 vnđ 13,500,000 vnđ

Đã bán: 6
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 400A ( KD06-F304A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 400A
( KD06-F304A )

Giá: 10,850,000 vnđ 15,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 400A ( KD06-F404A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 400A
( KD06-F404A )

Giá: 12,740,000 vnđ 18,200,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 600A ( KD06-F306A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 600A
( KD06-F306A )

Giá: 12,250,000 vnđ 17,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 600A ( KD06-F406A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 600A
( KD06-F406A )

Giá: 15,050,000 vnđ 21,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 600A ( KD06-B306A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 600A
( KD06-B306A )

Giá: 16,450,000 vnđ 23,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 600A ( KD06-B406A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 600A
( KD06-B406A )

Giá: 18,900,000 vnđ 27,000,000 vnđ

Đã bán: 1
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 800A ( KD06-B308A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 800A
( KD06-B308A )

Giá: 17,500,000 vnđ 25,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 800A ( KD06-B408A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 800A
( KD06-B408A )

Giá: 21,700,000 vnđ 31,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1000A ( KD06-B310A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1000A
( KD06-B310A )

Giá: 18,550,000 vnđ 26,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1000A ( KD06-B410A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1000A
( KD06-B410A )

Giá: 23,800,000 vnđ 34,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1200A ( KD06-B312A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1200A
( KD06-B312A )

Giá: 29,750,000 vnđ 42,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1200A ( KD06-B412A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1200A
( KD06-B412A )

Giá: 37,100,000 vnđ 53,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1600A ( KD06-B316A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 1600A
( KD06-B316A )

Giá: 31,850,000 vnđ 45,500,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1600A ( KD06-B416A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 1600A
( KD06-B416A )

Giá: 39,900,000 vnđ 57,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 2000A ( KD06-B320A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 2000A
( KD06-B320A )

Giá: 42,000,000 vnđ 60,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 2000A ( KD06-B420A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 2000A
( KD06-B420A )

Giá: 53,200,000 vnđ 76,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 2500A ( KD06-B325A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 3P 2500A
( KD06-B325A )

Giá: 58,800,000 vnđ 84,000,000 vnđ

Đã bán: 0
Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 2500A ( KD06-B425A ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG 4P 2500A
( KD06-B425A )

Giá: 70,000,000 vnđ 100,000,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG