Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Chí Phong

0376 420 356

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RELAY ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ MIKRO

Relay bảo vệ dòng rò Mikro N301-240AD -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro N301-240AD

Giá: 2,096,000 vnđ 3,380,000 vnđ

Đã bán: 0
Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A

Giá: 1,321,000 vnđ 2,130,000 vnđ

Đã bán: 1680
Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX302A-240A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX302A-240A

Giá: 1,767,000 vnđ 2,850,000 vnđ

Đã bán: 1040
Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX300A-230A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX300A-230A

Giá: 1,693,000 vnđ 2,730,000 vnđ

Đã bán: 1140
Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX330A-230A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX330A-230A

Giá: 3,379,000 vnđ 5,450,000 vnđ

Đã bán: 1354
Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A

Giá: 1,321,000 vnđ 2,130,000 vnđ

Đã bán: 1478
Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN310-230A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN310-230A

Giá: 1,841,000 vnđ 2,970,000 vnđ

Đã bán: 488
Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN330-230A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN330-230A

Giá: 3,497,000 vnđ 5,640,000 vnđ

Đã bán: 894
Biến dòng thứ tự không MIKRO ZCT 40S -38%

Biến dòng thứ tự không MIKRO ZCT 40S

Giá: 508,000 vnđ 820,000 vnđ

Đã bán: 2879
Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 60S -38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 60S

Giá: 608,000 vnđ 980,000 vnđ

Đã bán: 1660
Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 80S -38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 80S

Giá: 794,000 vnđ 1,280,000 vnđ

Đã bán: 987
Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 120S -38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 120S

Giá: 1,500,000 vnđ 2,420,000 vnđ

Đã bán: 1128
Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S  -38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S

Giá: 3,156,000 vnđ 5,090,000 vnđ

Đã bán: 205
Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX201A-240A -38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX201A-240A

Giá: 1,438,000 vnđ 2,320,000 vnđ

Đã bán: 2058
Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX202A-240A -38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX202A-240A

Giá: 1,953,000 vnđ 3,150,000 vnđ

Đã bán: 103
Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX231-240A -38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX231-240A

Giá: 2,852,000 vnđ 4,600,000 vnđ

Đã bán: 739
Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX232A-240A -38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX232A-240A

Giá: 3,416,000 vnđ 5,510,000 vnđ

Đã bán: 987
Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240A -38%

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240A

Giá: 1,996,000 vnđ 3,220,000 vnđ

Đã bán: 2478
Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX203A-240A -38%

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX203A-240A

Giá: 2,294,000 vnđ 3,700,000 vnđ

Đã bán: 784
Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A -38%

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A

Giá: 3,528,000 vnđ 5,690,000 vnđ

Đã bán: 982
Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX233A-240A -38%

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX233A-240A

Giá: 3,379,000 vnđ 5,450,000 vnđ

Đã bán: 836
Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V -38%

Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V

Giá: 645,000 vnđ 1,040,000 vnđ

Đã bán: 1540
Relay Mikro bảo vệ Quá áp, thấp áp và mất pha MX200A-380V -38%

Relay Mikro bảo vệ Quá áp, thấp áp và mất pha MX200A-380V

Giá: 918,000 vnđ 1,480,000 vnđ

Đã bán: 1368
Relay bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU 250-415V -38%

Relay bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU 250-415V

Giá: 1,848,000 vnđ 2,980,000 vnđ

Đã bán: 689

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG