Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

RELAY ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ MIKRO

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A

Giá: 1,197,000 vnđ 1,930,000 vnđ

Đã bán: 1677
RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX302A-240A -38%

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX302A-240A

Giá: 1,606,000 vnđ 2,590,000 vnđ

Đã bán: 1040
RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX300A-230A -38%

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX300A-230A

Giá: 1,538,000 vnđ 2,480,000 vnđ

Đã bán: 1140
RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX330A-230A -38%

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO NX330A-230A

Giá: 3,069,000 vnđ 4,950,000 vnđ

Đã bán: 1354
Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A -38%

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A

Giá: 1,197,000 vnđ 1,930,000 vnđ

Đã bán: 1478
RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO DIN310-230A -38%

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO DIN310-230A

Giá: 1,674,000 vnđ 2,700,000 vnđ

Đã bán: 487
RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO DIN330-230A -38%

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO DIN330-230A

Giá: 3,175,000 vnđ 5,120,000 vnđ

Đã bán: 894
Biến dòng thứ tự không MIKRO ZCT 40S -38%

Biến dòng thứ tự không MIKRO ZCT 40S

Giá: 459,000 vnđ 740,000 vnđ

Đã bán: 2879
BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO ZCT 60S -38%

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO ZCT 60S

Giá: 552,000 vnđ 890,000 vnđ

Đã bán: 1659
BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO  ZCT 80S -38%

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO ZCT 80S

Giá: 720,000 vnđ 1,160,000 vnđ

Đã bán: 987
BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO ZCT 120S -38%

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG MIKRO ZCT 120S

Giá: 1,364,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 1128
Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S  -38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S

Giá: 2,865,000 vnđ 4,620,000 vnđ

Đã bán: 204
RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MIKRO NX201A-240A -38%

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MIKRO NX201A-240A

Giá: 1,309,000 vnđ 2,110,000 vnđ

Đã bán: 2058
RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MIKRO NX202A-240A -38%

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MIKRO NX202A-240A

Giá: 1,774,000 vnđ 2,860,000 vnđ

Đã bán: 103
RELAY MIKRO BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX231-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX231-240A

Giá: 2,592,000 vnđ 4,180,000 vnđ

Đã bán: 739
RELAY MIKRO BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX232A-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX232A-240A

Giá: 3,107,000 vnđ 5,010,000 vnđ

Đã bán: 987
RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX204A-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX204A-240A

Giá: 1,811,000 vnđ 2,920,000 vnđ

Đã bán: 2478
RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX203A-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX203A-240A

Giá: 2,084,000 vnđ 3,360,000 vnđ

Đã bán: 784
RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX234A-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX234A-240A

Giá: 3,206,000 vnđ 5,170,000 vnđ

Đã bán: 982
RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX233A-240A -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX233A-240A

Giá: 3,379,000 vnđ 5,450,000 vnđ

Đã bán: 836
Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V -38%

Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V

Giá: 583,000 vnđ 940,000 vnđ

Đã bán: 1540
Relay Mikro bảo vệ Quá áp, thấp áp và mất pha MX200A-380V -38%

Relay Mikro bảo vệ Quá áp, thấp áp và mất pha MX200A-380V

Giá: 831,000 vnđ 1,340,000 vnđ

Đã bán: 1365
RELAY MIKRO BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ĐA TÍNH NĂNG MU 250-415V -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ĐA TÍNH NĂNG MU 250-415V

Giá: 1,681,000 vnđ 2,710,000 vnđ

Đã bán: 689
RELAY MIKRO BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ĐA TÍNH NĂNG MU 2300-240AD -38%

RELAY MIKRO BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ĐA TÍNH NĂNG MU 2300-240AD

Giá: 15,792,000 vnđ 25,470,000 vnđ

Đã bán: 682

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG