Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS OSEMCO

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A ( OSS-61-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 7,866,000 vnđ 11,400,000 vnđ

Đã bán: 2350
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A ( OSS-61-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 9,177,000 vnđ 13,300,000 vnđ

Đã bán: 2503
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A ( OSS-61-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 10,212,000 vnđ 14,800,000 vnđ

Đã bán: 2500
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A ( OSS-62-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 8,901,000 vnđ 12,900,000 vnđ

Đã bán: 1600
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A ( OSS-62-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 10,419,000 vnđ 15,100,000 vnđ

Đã bán: 3300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A ( OSS-62-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 11,523,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán: 3302
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A ( OSS-64-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 14,352,000 vnđ 20,800,000 vnđ

Đã bán: 1340
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A ( OSS-64-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 17,043,000 vnđ 24,700,000 vnđ

Đã bán: 2721
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A ( OSS-64-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 20,631,000 vnđ 29,900,000 vnđ

Đã bán: 3432
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 630A ( OSS-66-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 630A
( OSS-66-TN )

Giá: 17,733,000 vnđ 25,700,000 vnđ

Đã bán: 1300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 630A ( OSS-66-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 630A
( OSS-66-TN )

Giá: 20,769,000 vnđ 30,100,000 vnđ

Đã bán: 2300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 630A ( OSS-66-TN ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 630A
( OSS-66-TN )

Giá: 23,046,000 vnđ 33,400,000 vnđ

Đã bán: 3400
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 800A ( OSS-608-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 21,321,000 vnđ 30,900,000 vnđ

Đã bán: 2100
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 800A ( OSS-608-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 25,737,000 vnđ 37,300,000 vnđ

Đã bán: 1510
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1000A ( OSS-610-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 24,081,000 vnđ 34,900,000 vnđ

Đã bán: 22
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1000A ( OSS-610-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 29,256,000 vnđ 42,400,000 vnđ

Đã bán: 19
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1250A ( OSS-612-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 33,672,000 vnđ 48,800,000 vnđ

Đã bán: 16
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1250A ( OSS-612-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 41,745,000 vnđ 60,500,000 vnđ

Đã bán: 15
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1600A ( OSS-616-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 35,535,000 vnđ 51,500,000 vnđ

Đã bán: 20
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1600A ( OSS-616-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 43,746,000 vnđ 63,400,000 vnđ

Đã bán: 13
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2000A ( OSS-620-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 52,647,000 vnđ 76,300,000 vnđ

Đã bán: 18
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2000A ( OSS-620-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 64,791,000 vnđ 93,900,000 vnđ

Đã bán: 10
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2500A ( OSS-625-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 75,141,000 vnđ 108,900,000 vnđ

Đã bán: 18
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2500A ( OSS-625-PC ) -31%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 86,526,000 vnđ 125,400,000 vnđ

Đã bán: 13

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG