Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS OSEMCO

ATS OSEMCO 2P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 8,322,000 vnđ 11,400,000 vnđ

Đã bán: 2350
ATS OSEMCO 3P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 9,709,000 vnđ 13,300,000 vnđ

Đã bán: 2501
ATS OSEMCO 4P 100A ( OSS-61 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 100A
( OSS-61 TN )

Giá: 10,804,000 vnđ 14,800,000 vnđ

Đã bán: 2500
ATS OSEMCO 2P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 9,417,000 vnđ 12,900,000 vnđ

Đã bán: 1600
ATS OSEMCO 3P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 11,023,000 vnđ 15,100,000 vnđ

Đã bán: 3300
ATS OSEMCO 4P 200A ( OSS-62 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 200A
( OSS-62 TN )

Giá: 12,191,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán: 3301
ATS OSEMCO 2P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 15,184,000 vnđ 20,800,000 vnđ

Đã bán: 1340
ATS OSEMCO 3P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 18,031,000 vnđ 24,700,000 vnđ

Đã bán: 2700
ATS OSEMCO 4P 400A ( OSS-64 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 400A
( OSS-64 TN )

Giá: 21,827,000 vnđ 29,900,000 vnđ

Đã bán: 3430
ATS OSEMCO 2P 600A ( OSS-66 TN ) -27%

ATS OSEMCO 2P 600A
( OSS-66 TN )

Giá: 18,761,000 vnđ 25,700,000 vnđ

Đã bán: 1300
ATS OSEMCO 3P 600A ( OSS-66 TN ) -27%

ATS OSEMCO 3P 600A
( OSS-66 TN )

Giá: 21,973,000 vnđ 30,100,000 vnđ

Đã bán: 2300
ATS OSEMCO 4P 600A ( OSS-66 TN ) -27%

ATS OSEMCO 4P 600A
( OSS-66 TN )

Giá: 24,382,000 vnđ 33,400,000 vnđ

Đã bán: 3400
ATS OSEMCO 3P 800A ( OSS-608-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 22,557,000 vnđ 30,900,000 vnđ

Đã bán: 2100
ATS OSEMCO 4P 800A ( OSS-608-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 27,229,000 vnđ 37,300,000 vnđ

Đã bán: 1510
ATS OSEMCO 3P 1000A ( OSS-610-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 25,477,000 vnđ 34,900,000 vnđ

Đã bán: 2200
ATS OSEMCO 4P 1000A ( OSS-610-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 30,952,000 vnđ 42,400,000 vnđ

Đã bán: 1920
ATS OSEMCO 3P 1250A ( OSS-612-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 35,624,000 vnđ 48,800,000 vnđ

Đã bán: 1600
ATS OSEMCO 4P 1250A ( OSS-612-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 44,165,000 vnđ 60,500,000 vnđ

Đã bán: 1564
ATS OSEMCO 3P 1600A ( OSS-616-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 37,595,000 vnđ 51,500,000 vnđ

Đã bán: 2000
ATS OSEMCO  4P 1600A ( OSS-616-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 46,282,000 vnđ 63,400,000 vnđ

Đã bán: 1301
ATS OSEMCO 3P 2000A ( OSS-620-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 55,699,000 vnđ 76,300,000 vnđ

Đã bán: 1800
ATS OSEMCO 4P 2000A ( OSS-620-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 68,547,000 vnđ 93,900,000 vnđ

Đã bán: 1001
ATS OSEMCO 3P 2500A ( OSS-625-PC ) -27%

ATS OSEMCO 3P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 79,497,000 vnđ 108,900,000 vnđ

Đã bán: 1809
ATS OSEMCO 4P 2500A ( OSS-625-PC ) -27%

ATS OSEMCO 4P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 91,542,000 vnđ 125,400,000 vnđ

Đã bán: 1300

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG