Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thanh Trâm

0936 371 160

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS OSEMCO

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 7,980,000 vnđ 11,400,000 vnđ

Đã bán: 2350
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 9,310,000 vnđ 13,300,000 vnđ

Đã bán: 2501
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A ( OSS-61-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 100A
( OSS-61-TN )

Giá: 10,360,000 vnđ 14,800,000 vnđ

Đã bán: 2500
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 9,030,000 vnđ 12,900,000 vnđ

Đã bán: 1600
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 10,570,000 vnđ 15,100,000 vnđ

Đã bán: 3300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A ( OSS-62-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 200A
( OSS-62-TN )

Giá: 11,690,000 vnđ 16,700,000 vnđ

Đã bán: 3301
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 14,560,000 vnđ 20,800,000 vnđ

Đã bán: 1340
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 17,290,000 vnđ 24,700,000 vnđ

Đã bán: 2700
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A ( OSS-64-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 400A
( OSS-64-TN )

Giá: 20,930,000 vnđ 29,900,000 vnđ

Đã bán: 3432
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 600A ( OSS-66-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 2P 600A
( OSS-66-TN )

Giá: 17,990,000 vnđ 25,700,000 vnđ

Đã bán: 1300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 630A ( OSS-66-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 630A
( OSS-66-TN )

Giá: 21,070,000 vnđ 30,100,000 vnđ

Đã bán: 2300
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 630A ( OSS-66-TN ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 630A
( OSS-66-TN )

Giá: 23,380,000 vnđ 33,400,000 vnđ

Đã bán: 3400
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 800A ( OSS-608-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 21,630,000 vnđ 30,900,000 vnđ

Đã bán: 2100
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 800A ( OSS-608-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 800A
( OSS-608-PC )

Giá: 26,110,000 vnđ 37,300,000 vnđ

Đã bán: 1510
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1000A ( OSS-610-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 24,430,000 vnđ 34,900,000 vnđ

Đã bán: 22
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1000A ( OSS-610-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1000A
( OSS-610-PC )

Giá: 29,680,000 vnđ 42,400,000 vnđ

Đã bán: 19
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1250A ( OSS-612-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 34,160,000 vnđ 48,800,000 vnđ

Đã bán: 16
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1250A ( OSS-612-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1250A
( OSS-612-PC )

Giá: 42,350,000 vnđ 60,500,000 vnđ

Đã bán: 15
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1600A ( OSS-616-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 36,050,000 vnđ 51,500,000 vnđ

Đã bán: 20
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1600A ( OSS-616-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 1600A
( OSS-616-PC )

Giá: 44,380,000 vnđ 63,400,000 vnđ

Đã bán: 13
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2000A ( OSS-620-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 53,410,000 vnđ 76,300,000 vnđ

Đã bán: 18
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2000A ( OSS-620-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2000A
( OSS-620-PC )

Giá: 65,730,000 vnđ 93,900,000 vnđ

Đã bán: 10
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2500A ( OSS-625-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 3P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 76,230,000 vnđ 108,900,000 vnđ

Đã bán: 18
Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2500A ( OSS-625-PC ) -30%

Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO 4P 2500A
( OSS-625-PC )

Giá: 87,780,000 vnđ 125,400,000 vnđ

Đã bán: 13

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG