Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Tường Vi

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN SELEC

Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA12, size: 48x96 -37%

Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA12, size: 48x96

Giá: 236,000 vnđ 374,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA202, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA202, size: 72x72

Giá: 255,000 vnđ 405,000 vnđ

Đã bán: 3
Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA302, size: 96x96 -37%

Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA302, size: 96x96

Giá: 255,000 vnđ 405,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA335, size: 96x96 -37%

Đồng hồ đo dòng điện SELEC MA335, size: 96x96

Giá: 354,000 vnđ 562,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp SELEC MV15, size: 48x96 -37%

Đồng hồ đo điện áp SELEC MV15, size: 48x96

Giá: 236,000 vnđ 374,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp SELEC MV205, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo điện áp SELEC MV205, size: 72x72

Giá: 236,000 vnđ 374,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp SELEC MV305, size: 96x96 -37%

Đồng hồ đo điện áp SELEC MV305, size: 96x96

Giá: 236,000 vnđ 374,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo tần số SELEC MF16, size: 48x96 -37%

Đồng hồ đo tần số SELEC MF16, size: 48x96

Giá: 275,000 vnđ 437,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo tần số SELEC MF216, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo tần số SELEC MF216, size: 72x72

Giá: 284,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 2
Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP14, size: 48x96 -37%

Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP14, size: 48x96

Giá: 354,000 vnđ 562,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP214, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP214, size: 72x72

Giá: 354,000 vnđ 562,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP314, size: 96x96 -37%

Đồng hồ đo hệ số cosphi SELEC MP314, size: 96x96

Giá: 354,000 vnđ 562,000 vnđ

Đã bán: 5
Đồng hồ đo dòng điện AC SELEC MA501, size: 48x48 -37%

Đồng hồ đo dòng điện AC SELEC MA501, size: 48x48

Giá: 362,000 vnđ 574,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo dòng điện AC SELEC MA201, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo dòng điện AC SELEC MA201, size: 72x72

Giá: 401,000 vnđ 636,000 vnđ

Đã bán: 26
Đồng hồ đo dòng điện AC 3 pha SELEC MA2301, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo dòng điện AC 3 pha SELEC MA2301, size: 72x72

Giá: 483,000 vnđ 767,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp SELEC MV507, size: 48x48 -37%

Đồng hồ đo điện áp SELEC MV507, size: 48x48

Giá: 354,000 vnđ 562,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp SELEC MV207, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo điện áp SELEC MV207, size: 72x72

Giá: 393,000 vnđ 624,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện áp AC 3 pha SELEC MV2307, size: 72x72 -37%

Đồng hồ đo điện áp AC 3 pha SELEC MV2307, size: 72x72

Giá: 464,000 vnđ 736,000 vnđ

Đã bán: 0
Đồng hồ đo điện năng SELEC EM306-A, size: 96x96 -37%

Đồng hồ đo điện năng SELEC EM306-A, size: 96x96

Giá: 1,021,000 vnđ 1,621,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG