Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Chí Phong

0376 420 356

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

Phụ kiện bảng tụ điện

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96 ( YC-96 ) -15%

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 94,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60 ( LW28-20 ) -15%

Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60
( LW28-20 )

Giá: 89,000 vnđ 105,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán:
<

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG