Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

các thiết bị đóng cắt trên lưới điện

MCCB HYUNDAI 2P 150A 85kA ( HGM250H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 150A 85kA
( HGM250H-F )

Giá: 957,000 vnđ 1,650,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 2P 160A 85kA ( HGM250H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 160A 85kA
( HGM250H-F )

Giá: 957,000 vnđ 1,650,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 2P 175A 85kA ( HGM250H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 175A 85kA
( HGM250H-F )

Giá: 899,000 vnđ 1,550,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 2P 200A 85kA ( HGM250H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 200A 85kA
( HGM250H-F )

Giá: 957,000 vnđ 1,650,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 2P 225A 85kA ( HGM250H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 225A 85kA
( HGM250H-F )

Giá: 957,000 vnđ 1,650,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 3P 16A 38kA  ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 3P 16A 38kA
( HGM125H-F )

Giá: 763,000 vnđ 1,315,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 3P 16A 55kA  ( HGM125L-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 3P 16A 55kA
( HGM125L-F )

Giá: 870,000 vnđ 1,500,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 3P 20A 38kA  ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 3P 20A 38kA
( HGM125H-F )

Giá: 763,000 vnđ 1,315,000 vnđ

Đã bán:
MCCB HYUNDAI 3P 20A 55kA  ( HGM125L-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 3P 20A 55kA
( HGM125L-F )

Giá: 870,000 vnđ 1,500,000 vnđ

Đã bán:
<

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG