Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

PHỤ KIỆN TỦ BẢNG ĐIỆN CNC/WIZ

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 1372
Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60 ( LW28-20 ) -15%

Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60
( LW28-20 )

Giá: 89,000 vnđ 105,000 vnđ

Đã bán: 1250
Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 124
Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 1246
Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 1251
Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 322
Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 124
Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 325
Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 793
Đồng hồ Ampe 500/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 500/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 983
Đồng hồ Ampe 600/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 600/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 236
Đồng hồ Ampe 800/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 800/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 1013
Đồng hồ Ampe 1000/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1000/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 474
Đồng hồ Ampe 1200/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1200/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 541
Đồng hồ Ampe 1600/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1600/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 930
Đồng hồ Ampe 2000/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 2000/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 594
Đồng hồ Ampe 2500/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 2500/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 96,000 vnđ 110,000 vnđ

Đã bán: 365
Chuyển mạch Ampe 04 vị trí, size: 48x60 ( LW28-20 ) -15%

Chuyển mạch Ampe 04 vị trí, size: 48x60
( LW28-20 )

Giá: 89,000 vnđ 105,000 vnđ

Đã bán: 895
Vỏ cầu chì có đèn báo CNC RT18-32X/ 1P -10%

Vỏ cầu chì có đèn báo CNC RT18-32X/ 1P

Giá: 19,000 vnđ 21,000 vnđ

Đã bán: 1844
Cầu chì sứ CNC 2A ( RO15 ) -11%

Cầu chì sứ CNC 2A
( RO15 )

Giá: 4,000 vnđ 4,500 vnđ

Đã bán: 833
Cầu chì sứ CNC 5A ( RO15 ) -11%

Cầu chì sứ CNC 5A
( RO15 )

Giá: 4,000 vnđ 4,500 vnđ

Đã bán: 4531
Đèn báo LED Ø22 màu đỏ 220VAC ( AD22-22DS ) -8%

Đèn báo LED Ø22 màu đỏ 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 12,500 vnđ

Đã bán: 868
Đèn báo LED Ø22 màu vàng 220VAC ( AD22-22DS ) -8%

Đèn báo LED Ø22 màu vàng 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 12,500 vnđ

Đã bán: 664
Đèn báo LED Ø22 màu xanh lá 220VAC ( AD22-22DS ) -8%

Đèn báo LED Ø22 màu xanh lá 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 12,500 vnđ

Đã bán: 1669

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG