Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

PHỤ KIỆN TỦ BẢNG ĐIỆN CNC/WIZ

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Volt 500VAC, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 1375
Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60 ( LW28-20 ) -13%

Chuyển mạch Volt 07 vị trí, size: 48x60
( LW28-20 )

Giá: 100,000 vnđ 115,000 vnđ

Đã bán: 1250
Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 50/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 124
Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 100/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 1246
Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 150/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 1251
Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 200/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 322
Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 250/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 124
Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 300/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 325
Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 400/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 793
Đồng hồ Ampe 500/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 500/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 983
Đồng hồ Ampe 600/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 600/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 236
Đồng hồ Ampe 800/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 800/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 1023
Đồng hồ Ampe 1000/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1000/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 474
Đồng hồ Ampe 1200/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1200/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 541
Đồng hồ Ampe 1600/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 1600/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 930
Đồng hồ Ampe 2000/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 2000/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 594
Đồng hồ Ampe 2500/5A, size: 96x96 ( YC-96 ) -13%

Đồng hồ Ampe 2500/5A, size: 96x96
( YC-96 )

Giá: 104,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 365
Chuyển mạch Ampe 04 vị trí, size: 48x60 ( LW28-20 ) -13%

Chuyển mạch Ampe 04 vị trí, size: 48x60
( LW28-20 )

Giá: 100,000 vnđ 115,000 vnđ

Đã bán: 895
Vỏ cầu chì có đèn báo CNC RT18-32X/ 1P -13%

Vỏ cầu chì có đèn báo CNC RT18-32X/ 1P

Giá: 20,000 vnđ 23,500 vnđ

Đã bán: 1844
Cầu chì sứ CNC 2A ( RO15 ) -10%

Cầu chì sứ CNC 2A
( RO15 )

Giá: 5,000 vnđ 5,000 vnđ

Đã bán: 833
Cầu chì sứ CNC 5A ( RO15 ) -10%

Cầu chì sứ CNC 5A
( RO15 )

Giá: 5,000 vnđ 5,000 vnđ

Đã bán: 4533
Đèn báo LED Ø22 màu đỏ 220VAC ( AD22-22DS ) -10%

Đèn báo LED Ø22 màu đỏ 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 13,500 vnđ

Đã bán: 868
Đèn báo LED Ø22 màu vàng 220VAC ( AD22-22DS ) -10%

Đèn báo LED Ø22 màu vàng 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 13,500 vnđ

Đã bán: 665
Đèn báo LED Ø22 màu xanh lá 220VAC ( AD22-22DS ) -10%

Đèn báo LED Ø22 màu xanh lá 220VAC
( AD22-22DS )

Giá: 12,000 vnđ 13,500 vnđ

Đã bán: 1690

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG