Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thanh Trâm

0936 371 160

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

TỤ BÙ HẠ THẾ MIKRO

Tụ bù khô MIKRO 1P 5KVAr 250V
( MKC-255050KS )

Giá: 735,000 vnđ

Đã bán: 1569

Tụ bù dầu MIKRO 3P 20KVAr 440V
( MMS-445020KT )

Giá: 1,220,000 vnđ

Đã bán: 1250

Tụ bù khô MIKRO 1P 10KVAr 250V
( MKC-255100KS )

Giá: 1,250,000 vnđ

Đã bán: 1384

Tụ bù dầu MIKRO 3P 25KVAr 440V
( MMB-445025KT )

Giá: 1,525,000 vnđ

Đã bán: 2180

Tụ bù dầu MIKRO 3P 30KVAr 440V
( MMB-445030KT )

Giá: 1,830,000 vnđ

Đã bán: 1530

Tụ bù dầu MIKRO 3P 40KVAr 440V
( MMB-445040KT )

Giá: 2,440,000 vnđ

Đã bán: 890

Tụ bù khô MIKRO 3P 5KVAr 440V
( MKC-445050KT )

Giá: 438,000 vnđ

Đã bán: 1905

Tụ bù dầu MIKRO 3P 50KVAr 440V
( MMB-445050KT )

Giá: 3,050,000 vnđ

Đã bán: 740

Tụ bù khô MIKRO 3P 25KVAr 440V
( MKC-445250KT )

Giá: 1,238,000 vnđ

Đã bán: 1731

Tụ bù khô MIKRO 3P 30KVAr 440V
( MKC-445300KT )

Giá: 1,485,000 vnđ

Đã bán: 2530

Tụ bù khô MIKRO 3P 40KVAr 440V
( MKC-445400KT )

Giá: 2,700,000 vnđ

Đã bán: 1500

Tụ bù khô MIKRO 3P 50KVAr 440V
( MKC-445500KT )

Giá: 2,975,000 vnđ

Đã bán: 1991

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG