Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RELAY NHIỆT ( ĐUÔI NHIỆT ) LS

Rơ le nhiệt LS 3P 0.63-1A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 0.63-1A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 2540
Rơ le nhiệt LS 3P 1-1.6A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 1-1.6A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 357
Rơ le nhiệt LS 3P 1.6-2.5A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 1.6-2.5A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 5
Rơ le nhiệt LS 3P 2.5-4A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 2.5-4A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 33
Rơ le nhiệt LS 3P 4-6A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 4-6A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 110
Rơ le nhiệt LS 3P 5-8A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 5-8A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 79
Rơ le nhiệt LS 3P 6-9A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 6-9A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 216
Rơ le nhiệt LS 3P 7-10A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 7-10A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 301
Rơ le nhiệt LS 3P 9-13A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 9-13A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 242
Rơ le nhiệt LS 3P 12-18A ( MT-12 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 12-18A
( MT-12 )

Giá: 226,000 vnđ 390,000 vnđ

Đã bán: 71
Rơ le nhiệt LS 3P 0.63-1A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 0.63-1A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 84
Rơ le nhiệt LS 3P 1-1.6A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 1-1.6A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 103
Rơ le nhiệt LS 3P 1.6-2.5A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 1.6-2.5A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 32
Rơ le nhiệt LS 3P 2.5-4A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 2.5-4A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 53
Rơ le nhiệt LS 3P 4-6A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 4-6A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 143
Rơ le nhiệt LS 3P 5-8A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 5-8A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 54
Rơ le nhiệt LS 3P 6-9A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 6-9A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 74
Rơ le nhiệt LS 3P 7-10A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 7-10A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 60
Rơ le nhiệt LS 3P 9-13A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 9-13A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 138
Rơ le nhiệt LS 3P 12-18A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 12-18A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 83
Rơ le nhiệt LS 3P 16-22A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 16-22A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 87
Rơ le nhiệt LS 3P 18-25A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 18-25A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 74
Rơ le nhiệt LS 3P 22-32A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 22-32A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 43
Rơ le nhiệt LS 3P 28-40A ( MT-32 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 28-40A
( MT-32 )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 52

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG