Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RELAY NHIỆT ( ĐUÔI NHIỆT ) LS

Rơ le nhiệt LS 3P 34-50A ( MT-63 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 34-50A
( MT-63 )

Giá: 481,000 vnđ 830,000 vnđ

Đã bán: 160
Rơ le nhiệt LS 3P 45-65A ( MT-63 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 45-65A
( MT-63 )

Giá: 481,000 vnđ 830,000 vnđ

Đã bán: 58
Rơ le nhiệt LS 3P 54-75A ( MT-95 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 54-75A
( MT-95 )

Giá: 812,000 vnđ 1,400,000 vnđ

Đã bán: 375
Rơ le nhiệt LS 3P 63-85A ( MT-95 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 63-85A
( MT-95 )

Giá: 812,000 vnđ 1,400,000 vnđ

Đã bán: 167
Rơ le nhiệt LS 3P 70-95A ( MT-95 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 70-95A
( MT-95 )

Giá: 812,000 vnđ 1,400,000 vnđ

Đã bán: 78
Rơ le nhiệt LS 3P 80-100A ( MT-95 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 80-100A
( MT-95 )

Giá: 812,000 vnđ 1,400,000 vnđ

Đã bán: 158
Rơ le nhiệt LS 3P 80-105A ( MT-150 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 80-105A
( MT-150 )

Giá: 1,189,000 vnđ 2,050,000 vnđ

Đã bán: 95
Rơ le nhiệt LS 3P 95-130A ( MT-150 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 95-130A
( MT-150 )

Giá: 1,189,000 vnđ 2,050,000 vnđ

Đã bán: 147
Rơ le nhiệt LS 3P 110-150A ( MT-150 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 110-150A
( MT-150 )

Giá: 1,189,000 vnđ 2,050,000 vnđ

Đã bán: 25
Rơ le nhiệt LS 3P 85-125A ( MT-225 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 85-125A
( MT-225 )

Giá: 1,943,000 vnđ 3,350,000 vnđ

Đã bán: 58
Rơ le nhiệt LS 3P 100-160A ( MT-225 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 100-160A
( MT-225 )

Giá: 1,943,000 vnđ 3,350,000 vnđ

Đã bán: 236
Rơ le nhiệt LS 3P 120-185A ( MT-225 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 120-185A
( MT-225 )

Giá: 1,943,000 vnđ 3,350,000 vnđ

Đã bán: 32
Rơ le nhiệt LS 3P 160-240A ( MT-225 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 160-240A
( MT-225 )

Giá: 1,943,000 vnđ 3,350,000 vnđ

Đã bán: 65
Rơ le nhiệt LS 3P 200-330A ( MT-400 ) -43%

Rơ le nhiệt LS 3P 200-330A
( MT-400 )

Giá: 2,748,000 vnđ 4,800,000 vnđ

Đã bán: 85
Rơ le nhiệt LS 3P 260-400A ( MT-400 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 260-400A
( MT-400 )

Giá: 2,784,000 vnđ 4,800,000 vnđ

Đã bán: 153
Rơ le nhiệt LS 3P 400-630A ( MT-800 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 400-630A
( MT-800 )

Giá: 5,162,000 vnđ 8,900,000 vnđ

Đã bán: 28
Rơ le nhiệt LS 3P 520-800A ( MT-800 ) -42%

Rơ le nhiệt LS 3P 520-800A
( MT-800 )

Giá: 5,162,000 vnđ 8,900,000 vnđ

Đã bán: 32

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG