Hổ trợ trực tuyến

P. Kinh Doanh 1

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Bích Vân

0934 144 764

Email : vanho.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0916 604 609

Email : thachdn.thadeco@gmail.com

Ms. Thúy

0989 665 956

Email : h.thuy.thadeco@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Ms. Như Ý

0972 330 656

Email : nhuy.dienthaiduong@gmail.com

Hotline

0909.664.876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

Bảng giá

Tên file Xem Download
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HYUNDAI ( 20-08-2018 )
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS ( 20-04-2019 )
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MITSUBISHI ( 13-07- 2017 )
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SHIHLIN ( 15-08-2018 )
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SCHNEIDER ( 04-2018 )
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HITACHI ( 05-2016 )
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HIMEL ( 03-2017 )
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CHINT ( 2016 )
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS OSEMCO ( 01-01-2017 )
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS SOCOMEC ( 03-11-2015 )
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS KYUNGDONG ( 03-2017 )
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS VITZRO ( 2017 )
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS DAIJIN ( 2017 )
CẦU DAO VINAKIP ( 15-03-2015 )
BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ ( 08-2019 )
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ ( 2016 )
BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ, RELAY BẢO VỆ, RELAY ĐIỀU KHIỂN HIỆU MIKRO - MALAYSIA ( 01-10-2018 )
SẢN PHẨM THIẾT BỊ SELEC ( 01-03-2019 )
CUỘN KHÁNG MIKRO ( 01-09-2016 )
CUỘN KHÁNG TAS ( 15-04-2016 )
PHỤ KIỆN LẮP TỦ BẢNG ĐIỆN ( 2017)
VỎ TỦ ĐIỆN ( 05-2017 )
ĐỒNG THANH CÁI, BUSBAR ĐỒNG ( 2017 )
PHỤ KIỆN LẮP TỦ HANYOUNG ( 03-2017 )
PHỤ KIỆN LẮP TỦ IDEC ( 03-0215 )
PHỤ KIỆN LẮP TỦ SUNGHO ( 01-06-2017 )
DÂY - CÁP ĐIỆN CADIVI ( 01-01-2018 )
DÂY - CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH ( 04-01-2018 )
DÂY - CÁP ĐIỆN LION DAPHACO ( 01-12-2017 )
DÂY - CÁP ĐIỆN TAYA ( 12-04-2016 )
THIẾT BỊ DÂN DỤNG PANASONIC ( 03-2017 )