Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RCCB, RCBO, ELCB ( CB chống rò ) MITSUBISHI

RCBO MITSUBISHI 1P+N 6A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 6A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 653,000 vnđ 1,187,000 vnđ

Đã bán: 143
RCBO MITSUBISHI 1P+N 6A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 6A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 964,000 vnđ 1,752,000 vnđ

Đã bán: 20
RCBO MITSUBISHI 1P+N 10A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 10A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 598,000 vnđ 1,087,000 vnđ

Đã bán: 74
RCBO MITSUBISHI 1P+N 10A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 10A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 879,000 vnđ 1,598,000 vnđ

Đã bán: 123
RCBO MITSUBISHI 1P+N 16A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 16A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 598,000 vnđ 1,087,000 vnđ

Đã bán: 65
RCBO MITSUBISHI 1P+N 16A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 16A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 879,000 vnđ 1,598,000 vnđ

Đã bán: 43
RCBO MITSUBISHI 1P+N 20A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 20A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 598,000 vnđ 1,087,000 vnđ

Đã bán: 25
RCBO MITSUBISHI 1P+N 20A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 20A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 879,000 vnđ 1,598,000 vnđ

Đã bán: 31
RCBO MITSUBISHI 1P+N 25A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 25A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 714,000 vnđ 1,298,000 vnđ

Đã bán: 85
RCBO MITSUBISHI 1P+N 25A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 25A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 1,055,000 vnđ 1,919,000 vnđ

Đã bán: 36
RCBO MITSUBISHI 1P+N 32A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 32A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 714,000 vnđ 1,298,000 vnđ

Đã bán: 81
RCBO MITSUBISHI 1P+N 32A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 32A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 1,055,000 vnđ 1,919,000 vnđ

Đã bán: 36
RCBO MITSUBISHI 1P+N 40A 30mA 4.5KA ( BV-DN ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 40A 30mA 4.5KA
( BV-DN )

Giá: 857,000 vnđ 1,559,000 vnđ

Đã bán: 12
RCBO MITSUBISHI 1P+N 40A 30mA 6KA ( BV-DN6 ) -45%

RCBO MITSUBISHI 1P+N 40A 30mA 6KA
( BV-DN6 )

Giá: 1,267,000 vnđ 2,304,000 vnđ

Đã bán: 45
RCCB MITSUBISHI 2P 16A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 16A 30mA
( BVW-T )

Giá: 813,000 vnđ 1,478,000 vnđ

Đã bán: 101
RCCB MITSUBISHI 2P 25A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 25A 30mA
( BVW-T )

Giá: 813,000 vnđ 1,478,000 vnđ

Đã bán: 52
RCCB MITSUBISHI 2P 25A 30mA ( BV-D ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 25A 30mA
( BV-D )

Giá: 814,000 vnđ 1,480,000 vnđ

Đã bán: 75
RCCB MITSUBISHI 2P 32A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 32A 30mA
( BVW-T )

Giá: 813,000 vnđ 1,478,000 vnđ

Đã bán: 71
RCCB MITSUBISHI 2P 40A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 40A 30mA
( BVW-T )

Giá: 813,000 vnđ 1,478,000 vnđ

Đã bán: 12
RCCB MITSUBISHI 2P 40A 30mA ( BV-D ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 40A 30mA
( BV-D )

Giá: 861,000 vnđ 1,566,000 vnđ

Đã bán: 39
RCCB MITSUBISHI 2P 63A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 63A 30mA
( BVW-T )

Giá: 813,000 vnđ 1,478,000 vnđ

Đã bán: 58
RCCB MITSUBISHI 2P 63A 30mA ( BV-D ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 63A 30mA
( BV-D )

Giá: 1,038,000 vnđ 1,887,000 vnđ

Đã bán: 125
RCCB MITSUBISHI 2P 80A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 80A 30mA
( BVW-T )

Giá: 954,000 vnđ 1,735,000 vnđ

Đã bán: 101
RCCB MITSUBISHI 2P 100A 30mA ( BVW-T ) -45%

RCCB MITSUBISHI 2P 100A 30mA
( BVW-T )

Giá: 964,000 vnđ 1,752,000 vnđ

Đã bán: 72

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG