Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT ) MITSUBISHI

MCCB MITSUBISHI 4P 50A 7.5kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 4P 50A 7.5kA
( NF63-SV )

Giá: 733,000 vnđ 733,000 vnđ

Đã bán: 6
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 20A 7.5kA ( NF63-CV ) -48%

MCCB MITSUBISHI 2P 20A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 96
MCCB MITSUBISHI 2P 20A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 20A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 25A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 25A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 25A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 25A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 32A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 32A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 40A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 40A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 40A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 40A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 50A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 50A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 50A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 50A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 63A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 63A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 63A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 63A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 16A 50kA ( NF125-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 16A 50kA
( NF125-SV )

Giá: 911,000 vnđ 911,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 20A 50kA ( NF125-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 20A 50kA
( NF125-SV )

Giá: 911,000 vnđ 911,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32A 50kA ( NF125-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 32A 50kA
( NF125-SV )

Giá: 911,000 vnđ 911,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 40A 50kA ( NF125-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 40A 50kA
( NF125-SV )

Giá: 911,000 vnđ 911,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 50A 30kA ( NF125-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 50A 30kA
( NF125-CV )

Giá: 645,000 vnđ 645,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG