Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( Aptomat khối ) MITSUBISHI_ loại chỉnh dòng

MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 16-20A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 20-25A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 25-32A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 85kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 90kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 32-40A 100kA chỉnh dòng: 0.8-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 35-50A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 45-63A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 56-80A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-HGV )

Giá: 2,125,000 vnđ 4,249,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 70-100A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-SGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 70-100A 85kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-SGV )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 70-100A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-LGV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 70-100A 90kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In
( NF125-LGV )

Giá: 1,844,000 vnđ 3,687,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 70-100A 100kA chỉnh dòng: 0.7-1.0*In ( NF125-HGV ) -50%

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG