Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( Aptomat khối ) MITSUBISHI

MCCB MITSUBISHI 2P 3A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 3A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 3
MCCB MITSUBISHI 2P 3A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 3A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 3A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 3A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 4A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 4A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 4A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 4A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 4A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 4A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 5A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 5A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 5A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 5A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 1
MCCB MITSUBISHI 2P 5A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 5A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 25kA ( NF63-HV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 25kA
( NF63-HV )

Giá: 439,000 vnđ 878,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 1
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 15kA ( NF63-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 398,000 vnđ 795,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 25kA ( NF63-HV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 25kA
( NF63-HV )

Giá: 439,000 vnđ 878,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 50kA ( NF125-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 50kA
( NF125-SV )

Giá: 876,000 vnđ 1,751,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 15A 100kA ( NF125-HV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 15A 100kA
( NF125-HV )

Giá: 1,360,000 vnđ 2,720,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 16A 7.5kA ( NF32-SV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 16A 7.5kA
( NF32-SV )

Giá: 357,000 vnđ 713,000 vnđ

Đã bán: 1
MCCB MITSUBISHI 2P 16A 7.5kA ( NF63-CV ) -50%

MCCB MITSUBISHI 2P 16A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 350,000 vnđ 699,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG