Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCB ( CB Tép ) MITSUBISHI

MCB MITSUBISHI 1P 6A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 32
MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 91,000 vnđ 165,000 vnđ

Đã bán: 378
MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 17
MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 128,000 vnđ 233,000 vnđ

Đã bán: 89
MCB MITSUBISHI 1P 10A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 28
MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 62,000 vnđ 113,000 vnđ

Đã bán: 433
MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 32
MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 93,000 vnđ 169,000 vnđ

Đã bán: 270
MCB MITSUBISHI 1P 16A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 16A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 42
MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 62,000 vnđ 113,000 vnđ

Đã bán: 564
MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 25
MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 93,000 vnđ 169,000 vnđ

Đã bán: 451
MCB MITSUBISHI 1P 20A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 20A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 37
MCB MITSUBISHI 1P 20A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 20A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 62,000 vnđ 113,000 vnđ

Đã bán: 712
MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 127
MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 93,000 vnđ 169,000 vnđ

Đã bán: 102
MCB MITSUBISHI 1P 25A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 25A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 94
MCB MITSUBISHI 1P 25A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 25A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 72,000 vnđ 130,000 vnđ

Đã bán: 341
MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 120
MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 108,000 vnđ 197,000 vnđ

Đã bán: 268
MCB MITSUBISHI 1P 32A 4.5kA ( BHW-T4 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 32A 4.5kA
( BHW-T4 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 39
MCB MITSUBISHI 1P 32A 6kA ( BH-D6 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 32A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 72,000 vnđ 130,000 vnđ

Đã bán: 448
MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA ( BHW-T10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA
( BHW-T10 )

Giá: 66,000 vnđ 120,000 vnđ

Đã bán: 124
MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA ( BH-D10 ) -45%

MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 108,000 vnđ 197,000 vnđ

Đã bán: 258

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG