Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

CONTACTOR ( KHỞI ĐỘNG TỪ ) MITSUBISHI

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A ( S-T10 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A
( S-T10 )

Giá: 183,000 vnđ 351,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A ( S-T12 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A
( S-T12 )

Giá: 215,000 vnđ 215,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A ( S-T20 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A
( S-T20 )

Giá: 327,000 vnđ 628,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A ( S-T21 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A
( S-T21 )

Giá: 373,000 vnđ 718,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A ( S-T25 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A
( S-T25 )

Giá: 431,000 vnđ 828,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A ( S-T32 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A
( S-T32 )

Giá: 382,000 vnđ 382,000 vnđ

Đã bán: 2
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A ( S-T35 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A
( S-T35 )

Giá: 502,000 vnđ 965,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A ( S-T50 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A
( S-T50 )

Giá: 1,007,000 vnđ 1,936,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A ( S-T65 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A
( S-T65 )

Giá: 1,040,000 vnđ 1,040,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 80A ( S-T80 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 80A
( S-T80 )

Giá: 1,505,000 vnđ 1,505,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 100A ( S-T100 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 100A
( S-T100 )

Giá: 1,721,000 vnđ 1,721,000 vnđ

Đã bán: 6
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A ( S-N125 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A
( S-N125 )

Giá: 2,340,000 vnđ 2,340,000 vnđ

Đã bán: 2
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A ( S-N150 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A
( S-N150 )

Giá: 3,175,000 vnđ 3,175,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A ( S-N180 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A
( S-N180 )

Giá: 3,900,000 vnđ 3,900,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A ( S-N220 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A
( S-N220 )

Giá: 4,310,000 vnđ 4,310,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A ( S-N300 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A
( S-N300 )

Giá: 6,980,000 vnđ 6,980,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A ( S-N400 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A
( S-N400 )

Giá: 9,140,000 vnđ 9,140,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A ( S-N600 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A
( S-N600 )

Giá: 21,860,000 vnđ 21,860,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A ( S-N800 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A
( S-N800 )

Giá: 29,760,000 vnđ 29,760,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG