Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( KHỞI ĐỘNG TỪ ) MITSUBISHI

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A ( S-T10 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A
( S-T10 )

Giá: 176,000 vnđ 351,000 vnđ

Đã bán: 692
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A ( S-T12 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A
( S-T12 )

Giá: 211,000 vnđ 421,000 vnđ

Đã bán: 1248
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A ( S-T20 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A
( S-T20 )

Giá: 314,000 vnđ 628,000 vnđ

Đã bán: 1029
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A ( S-T21 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A
( S-T21 )

Giá: 359,000 vnđ 718,000 vnđ

Đã bán: 626
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A ( S-T25 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A
( S-T25 )

Giá: 414,000 vnđ 828,000 vnđ

Đã bán: 1118
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A ( S-T32 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A
( S-T32 )

Giá: 374,000 vnđ 748,000 vnđ

Đã bán: 32
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A ( S-T35 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A
( S-T35 )

Giá: 483,000 vnđ 965,000 vnđ

Đã bán: 1664
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A ( S-T50 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A
( S-T50 )

Giá: 968,000 vnđ 1,936,000 vnđ

Đã bán: 729
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A ( S-T65 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A
( S-T65 )

Giá: 1,019,000 vnđ 2,038,000 vnđ

Đã bán: 751
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 85A ( S-T80 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 85A
( S-T80 )

Giá: 1,474,000 vnđ 2,948,000 vnđ

Đã bán: 986
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 105A ( S-T100 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 105A
( S-T100 )

Giá: 1,687,000 vnđ 3,374,000 vnđ

Đã bán: 699
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A ( S-N125 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A
( S-N125 )

Giá: 2,293,000 vnđ 4,586,000 vnđ

Đã bán: 129
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A ( S-N150 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A
( S-N150 )

Giá: 3,112,000 vnđ 6,224,000 vnđ

Đã bán: 96
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A ( S-N180 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A
( S-N180 )

Giá: 3,823,000 vnđ 7,645,000 vnđ

Đã bán: 85
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A ( S-N220 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A
( S-N220 )

Giá: 4,223,000 vnđ 8,445,000 vnđ

Đã bán: 55
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A ( S-N300 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A
( S-N300 )

Giá: 6,840,000 vnđ 13,680,000 vnđ

Đã bán: 48
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A ( S-N400 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A
( S-N400 )

Giá: 8,961,000 vnđ 17,922,000 vnđ

Đã bán: 39
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A ( S-N600 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A
( S-N600 )

Giá: 21,425,000 vnđ 42,849,000 vnđ

Đã bán: 16
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A ( S-N800 ) -50%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A
( S-N800 )

Giá: 29,176,000 vnđ 58,351,000 vnđ

Đã bán: 36

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG