Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( Khởi động từ ) MITSUBISHI

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A ( S-T10 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A
( S-T10 )

Giá: 193,000 vnđ 372,000 vnđ

Đã bán: 697
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A ( S-T12 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A
( S-T12 )

Giá: 232,000 vnđ 447,000 vnđ

Đã bán: 1253
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A ( S-T20 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A
( S-T20 )

Giá: 346,000 vnđ 666,000 vnđ

Đã bán: 1031
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A ( S-T21 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A
( S-T21 )

Giá: 392,000 vnđ 760,000 vnđ

Đã bán: 626
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A ( S-T25 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A
( S-T25 )

Giá: 457,000 vnđ 878,000 vnđ

Đã bán: 1142
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A ( S-T32 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 32A
( S-T32 )

Giá: 412,000 vnđ 793,000 vnđ

Đã bán: 37
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A ( S-T35 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 40A
( S-T35 )

Giá: 532,000 vnđ 1,024,000 vnđ

Đã bán: 1668
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A ( S-T50 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 50A
( S-T50 )

Giá: 1,067,000 vnđ 2,052,000 vnđ

Đã bán: 729
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A ( S-T65 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 65A
( S-T65 )

Giá: 1,123,000 vnđ 2,160,000 vnđ

Đã bán: 756
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 85A ( S-T80 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 85A
( S-T80 )

Giá: 1,625,000 vnđ 3,125,000 vnđ

Đã bán: 986
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 105A ( S-T100 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 105A
( S-T100 )

Giá: 1,860,000 vnđ 3,576,000 vnđ

Đã bán: 699
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A ( S-N125 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 120A
( S-N125 )

Giá: 2,528,000 vnđ 4,861,000 vnđ

Đã bán: 129
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A ( S-N150 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 150A
( S-N150 )

Giá: 3,431,000 vnđ 6,598,000 vnđ

Đã bán: 100
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A ( S-N180 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 180A
( S-N180 )

Giá: 4,214,000 vnđ 8,104,000 vnđ

Đã bán: 85
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A ( S-N220 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 250A
( S-N220 )

Giá: 4,655,000 vnđ 8,951,000 vnđ

Đã bán: 57
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A ( S-N300 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 300A
( S-N300 )

Giá: 7,541,000 vnđ 14,501,000 vnđ

Đã bán: 49
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A ( S-N400 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 400A
( S-N400 )

Giá: 9,879,000 vnđ 18,998,000 vnđ

Đã bán: 41
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A ( S-N600 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 630A
( S-N600 )

Giá: 23,619,000 vnđ 45,421,000 vnđ

Đã bán: 16
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A ( S-N800 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 800A
( S-N800 )

Giá: 32,163,000 vnđ 61,852,000 vnđ

Đã bán: 36

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG