Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ACB ( máy cắt hạ thế ) MITSUBISHI

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) loại cố định

Giá: 23,591,000 vnđ 52,424,000 vnđ

Đã bán: 72
ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 31,367,000 vnđ 69,705,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI  3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) loại cố định

Giá: 24,836,000 vnđ 55,190,000 vnđ

Đã bán: 129
ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 33,014,000 vnđ 73,365,000 vnđ

Đã bán: 32
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) loại cố định

Giá: 26,483,000 vnđ 58,850,000 vnđ

Đã bán: 36
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 34,441,000 vnđ 76,536,000 vnđ

Đã bán: 64
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) loại cố định

Giá: 29,974,000 vnđ 66,609,000 vnđ

Đã bán: 798
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 37,525,000 vnđ 83,388,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) loại cố định

Giá: 34,119,000 vnđ 75,820,000 vnđ

Đã bán: 177
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 39,138,000 vnđ 86,973,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) loại cố định

Giá: 42,512,000 vnđ 94,471,000 vnđ

Đã bán: 466
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 48,694,000 vnđ 108,209,000 vnđ

Đã bán: 85
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) loại cố định

Giá: 43,331,000 vnđ 96,290,000 vnđ

Đã bán: 1778
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 49,927,000 vnđ 110,949,000 vnđ

Đã bán: 41
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) loại cố định

Giá: 52,986,000 vnđ 117,746,000 vnđ

Đã bán: 1997
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 67,706,000 vnđ 150,458,000 vnđ

Đã bán: 101
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) loại cố định

Giá: 84,733,000 vnđ 188,295,000 vnđ

Đã bán: 972
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 112,891,000 vnđ 250,868,000 vnđ

Đã bán: 871
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) loại cố định

Giá: 148,977,000 vnđ 331,059,000 vnđ

Đã bán: 93
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 214,043,000 vnđ 475,650,000 vnđ

Đã bán: 782
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) loại cố định

Giá: 155,985,000 vnđ 346,633,000 vnđ

Đã bán: 68
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 233,977,000 vnđ 519,948,000 vnđ

Đã bán: 521
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) loại cố định

Giá: 175,385,000 vnđ 389,744,000 vnđ

Đã bán: 46
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 263,076,000 vnđ 584,614,000 vnđ

Đã bán: 852

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG