Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) MITSUBISHI

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) FIXED TYPE

Giá: 23,413,000 vnđ 23,413,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) DRAW OUT

Giá: 26,300,000 vnđ 26,300,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI  3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) FIXED TYPE

Giá: 24,678,000 vnđ 24,678,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) DRAW OUT

Giá: 27,682,000 vnđ 27,682,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) FIXED TYPE

Giá: 26,282,000 vnđ 26,282,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) DRAW OUT

Giá: 28,878,000 vnđ 28,878,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) FIXED TYPE

Giá: 29,748,000 vnđ 29,748,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) DRAW OUT

Giá: 31,464,000 vnđ 31,464,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) FIXED TYPE

Giá: 33,861,000 vnđ 33,861,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) DRAW OUT

Giá: 32,817,000 vnđ 32,817,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) FIXED TYPE

Giá: 42,191,000 vnđ 42,191,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) DRAW OUT

Giá: 40,830,000 vnđ 40,830,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) FIXED TYPE

Giá: 43,005,000 vnđ 43,005,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) DRAW OUT

Giá: 41,863,000 vnđ 41,863,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) FIXED TYPE

Giá: 52,585,000 vnđ 52,585,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) DRAW OUT

Giá: 59,474,000 vnđ 59,474,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) FIXED TYPE

Giá: 84,093,000 vnđ 84,093,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) DRAW OUT

Giá: 96,357,000 vnđ 96,357,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) FIXED TYPE

Giá: 147,852,000 vnđ 147,852,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) DRAW OUT

Giá: 188,018,000 vnđ 188,018,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) FIXED TYPE

Giá: 154,807,000 vnđ 154,807,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) DRAW OUT

Giá: 205,527,000 vnđ 205,527,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) FIXED TYPE

Giá: 174,060,000 vnđ 174,060,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) DRAW OUT

Giá: 231,090,000 vnđ 231,090,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG