Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) MITSUBISHI

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) loại cố định

Giá: 22,904,000 vnđ 50,897,000 vnđ

Đã bán: 72
ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 30,453,000 vnđ 67,673,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI  3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) loại cố định

Giá: 24,112,000 vnđ 53,582,000 vnđ

Đã bán: 128
ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 32,053,000 vnđ 71,229,000 vnđ

Đã bán: 32
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) loại cố định

Giá: 25,711,000 vnđ 57,135,000 vnđ

Đã bán: 36
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 33,438,000 vnđ 74,306,000 vnđ

Đã bán: 64
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) loại cố định

Giá: 29,101,000 vnđ 64,669,000 vnđ

Đã bán: 794
ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA ( AE1600-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 1600A 65kA
( AE1600-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 36,432,000 vnđ 80,959,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) loại cố định

Giá: 33,125,000 vnđ 73,610,000 vnđ

Đã bán: 177
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA ( AE2000-SWA ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 65kA
( AE2000-SWA ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 37,998,000 vnđ 84,439,000 vnđ

Đã bán: 71
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) loại cố định

Giá: 41,274,000 vnđ 91,720,000 vnđ

Đã bán: 466
ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA ( AE2000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2000A 85kA/100kA
( AE2000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 47,275,000 vnđ 105,056,000 vnđ

Đã bán: 85
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) loại cố định

Giá: 42,068,000 vnđ 93,485,000 vnđ

Đã bán: 1772
ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA ( AE2500-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 2500A 85kA/100kA
( AE2500-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 48,473,000 vnđ 107,718,000 vnđ

Đã bán: 41
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) loại cố định

Giá: 51,442,000 vnđ 114,316,000 vnđ

Đã bán: 1995
ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA ( AE3200-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 3200A 85kA/100kA
( AE3200-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 65,734,000 vnđ 146,076,000 vnđ

Đã bán: 101
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) loại cố định

Giá: 82,265,000 vnđ 182,810,000 vnđ

Đã bán: 972
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA ( AE4000-SWA ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 85kA/100kA
( AE4000-SWA ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 106,500,000 vnđ 236,667,000 vnđ

Đã bán: 871
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) loại cố định

Giá: 144,638,000 vnđ 321,417,000 vnđ

Đã bán: 93
ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA ( AE4000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 4000A 130kA
( AE4000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 207,808,000 vnđ 461,796,000 vnđ

Đã bán: 782
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) loại cố định

Giá: 151,441,000 vnđ 336,536,000 vnđ

Đã bán: 68
ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA ( AE5000-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 5000A 130kA
( AE5000-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 227,161,000 vnđ 504,803,000 vnđ

Đã bán: 521
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) loại cố định -55%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) loại cố định

Giá: 170,276,000 vnđ 378,392,000 vnđ

Đã bán: 46
ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA ( AE6300-SW ) loại kéo ra kéo vào -55%

ACB MITSUBISHI 3P 6300A 130kA
( AE6300-SW ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 255,414,000 vnđ 567,587,000 vnđ

Đã bán: 852

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG