Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MITSUBISHI

MCCB MITSUBISHI 4P 50A 7.5kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 4P 50A 7.5kA
( NF63-SV )

Giá: 733,000 vnđ 733,000 vnđ

Đã bán: 6
RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 0.1~18A ( TH-T18 ) -0%

RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 0.1~18A
( TH-T18 )

Giá: 166,000 vnđ 166,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A ( S-T10 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 9A
( S-T10 )

Giá: 183,000 vnđ 351,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) FIXED TYPE

Giá: 23,413,000 vnđ 23,413,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA ( BH-D6 ) -0%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 89,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA ( AE630-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 630A 65kA
( AE630-SW ) DRAW OUT

Giá: 26,300,000 vnđ 26,300,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 6A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A ( S-T12 ) -0%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 12A
( S-T12 )

Giá: 215,000 vnđ 215,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA ( BH-D10 ) -0%

MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 121,000 vnđ 121,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A ( S-T20 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 18A
( S-T20 )

Giá: 327,000 vnđ 628,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA ( NF63-CV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 7.5kA
( NF63-CV )

Giá: 364,000 vnđ 364,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI  3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) FIXED TYPE

Giá: 24,678,000 vnđ 24,678,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA ( BH-D6 ) -0%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 64,000 vnđ 64,000 vnđ

Đã bán: 0
RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 0.2~26A ( TH-T25 ) -0%

RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 0.2~26A
( TH-T25 )

Giá: 188,000 vnđ 188,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA ( AE1000-SW ) DRAW OUT -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1000A 65kA
( AE1000-SW ) DRAW OUT

Giá: 27,682,000 vnđ 27,682,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA ( NF63-SV ) -0%

MCCB MITSUBISHI 2P 10A 15kA
( NF63-SV )

Giá: 414,000 vnđ 414,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A ( S-T21 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 23A
( S-T21 )

Giá: 373,000 vnđ 718,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA ( BH-D10 ) -0%

MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA
( BH-D10 )

Giá: 88,000 vnđ 88,000 vnđ

Đã bán: 0
RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 24~50A ( TH-T50 ) -0%

RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 24~50A
( TH-T50 )

Giá: 234,000 vnđ 234,000 vnđ

Đã bán: 0
CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A ( S-T25 ) -48%

CONTACTOR MITSUBISHI 3P 30A
( S-T25 )

Giá: 431,000 vnđ 828,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA ( AE1250-SW ) FIXED TYPE -0%

ACB MITSUBISHI 3P 1250A 65kA
( AE1250-SW ) FIXED TYPE

Giá: 26,282,000 vnđ 26,282,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA ( BH-D6 ) -0%

MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA
( BH-D6 )

Giá: 64,000 vnđ 64,000 vnđ

Đã bán: 0
RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 12~65A ( TH-T65 ) -0%

RELAY NHIỆT MITSUBISHI 3P 12~65A
( TH-T65 )

Giá: 310,000 vnđ 310,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG