Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RCBO, RCCB, ELCB ( CB Chống rò ) LS

RCBO LS 1P+N 3A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 3A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 78
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 1885
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 108
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 715
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 486
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 321
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 906
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 924
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 295
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 432
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 879
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 245
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 587
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 934
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 117
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 687
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 284,000 vnđ 490,000 vnđ

Đã bán: 172
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA ( RKC 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA
( RKC 1P+N )

Giá: 522,000 vnđ 900,000 vnđ

Đã bán: 96
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -42%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 609,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 471
RCCB LS 1P+N 25A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -42%

RCCB LS 1P+N 25A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 429,000 vnđ 740,000 vnđ

Đã bán: 764
RCCB LS 1P+N 25A 30mA 10kA ( RKN-b 1P+N ) -42%

RCCB LS 1P+N 25A 30mA 10kA
( RKN-b 1P+N )

Giá: 528,000 vnđ 910,000 vnđ

Đã bán: 96
RCCB LS 1P+N 32A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -42%

RCCB LS 1P+N 32A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 429,000 vnđ 740,000 vnđ

Đã bán: 902
RCCB LS 1P+N 32A 30mA 10kA ( RKN-b 1P+N ) -42%

RCCB LS 1P+N 32A 30mA 10kA
( RKN-b 1P+N )

Giá: 528,000 vnđ 910,000 vnđ

Đã bán: 332
RCCB LS 1P+N 40A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -42%

RCCB LS 1P+N 40A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 429,000 vnđ 740,000 vnđ

Đã bán: 686

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG