Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thanh Trâm

0936 371 160

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Hồng Hà

0937 915 830

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Minh Hiếu

0969 116 247

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RCBO, RCCB, ELCB ( CB Chống rò ) LS

RCBO LS 1P+N 3A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 3A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 77
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 1881
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 468,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 108
RCBO LS 1P+N 6A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 6A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 715
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 480
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 468,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 320
RCBO LS 1P+N 10A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 10A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 906
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 874
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 468,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 287
RCBO LS 1P+N 16A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 16A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 432
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 870
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 468,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 237
RCBO LS 1P+N 20A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 20A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 587
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 934
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 6KA ( RKC 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 6KA
( RKC 1P+N )

Giá: 468,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 110
RCBO LS 1P+N 25A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 25A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 687
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA ( RKP 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA
( RKP 1P+N )

Giá: 264,000 vnđ 440,000 vnđ

Đã bán: 171
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA ( RKC 1P+N ) -41%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 4.5KA
( RKC 1P+N )

Giá: 460,000 vnđ 780,000 vnđ

Đã bán: 96
RCBO LS 1P+N 32A 30mA 10KA ( RKS 1P+N ) -40%

RCBO LS 1P+N 32A 30mA 10KA
( RKS 1P+N )

Giá: 552,000 vnđ 920,000 vnđ

Đã bán: 471
RCCB LS 1P+N 25A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -40%

RCCB LS 1P+N 25A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 402,000 vnđ 670,000 vnđ

Đã bán: 762
RCCB LS 1P+N 25A 30mA 10kA ( RKN-b 1P+N ) -40%

RCCB LS 1P+N 25A 30mA 10kA
( RKN-b 1P+N )

Giá: 498,000 vnđ 830,000 vnđ

Đã bán: 96
RCCB LS 1P+N 32A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -40%

RCCB LS 1P+N 32A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 402,000 vnđ 670,000 vnđ

Đã bán: 902
RCCB LS 1P+N 32A 30mA 10kA ( RKN-b 1P+N ) -40%

RCCB LS 1P+N 32A 30mA 10kA
( RKN-b 1P+N )

Giá: 498,000 vnđ 830,000 vnđ

Đã bán: 329
RCCB LS 1P+N 40A 30mA 6kA ( RKN 1P+N ) -40%

RCCB LS 1P+N 40A 30mA 6kA
( RKN 1P+N )

Giá: 402,000 vnđ 670,000 vnđ

Đã bán: 685

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG