Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT KHỐI ) LS_DÒNG SUSOL

MCCB LS 3P 16A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 16A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 32
MCCB LS 3P 16A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 16A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 76
MCCB LS 3P 20A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 20A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 41
MCCB LS 3P 20A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 20A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 81
MCCB LS 3P 25A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 25A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 36
MCCB LS 3P 25A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 25A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 42
MCCB LS 3P 32A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 32A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 29
MCCB LS 3P 32A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 32A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 92
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 45
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 53
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TS100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TS100N FTU100 )

Giá: 1,299,000 vnđ 2,240,000 vnđ

Đã bán: 9
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,380,000 vnđ 2,380,000 vnđ

Đã bán: 32
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 68
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 83
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TS100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TS100N FTU100 )

Giá: 1,299,000 vnđ 2,240,000 vnđ

Đã bán: 26
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,380,000 vnđ 2,380,000 vnđ

Đã bán: 36
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 84
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 92
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TS100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TS100N FTU100 )

Giá: 1,299,000 vnđ 2,240,000 vnđ

Đã bán: 41
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,380,000 vnđ 2,380,000 vnđ

Đã bán: 29
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TD100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,276,000 vnđ 2,200,000 vnđ

Đã bán: 73
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TD100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,363,000 vnđ 2,350,000 vnđ

Đã bán: 49
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TS100N FTU100 ) -42%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TS100N FTU100 )

Giá: 1,299,000 vnđ 2,240,000 vnđ

Đã bán: 27
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In -42%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TS100N FMU100 ) chỉnh dòng : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,380,000 vnđ 2,380,000 vnđ

Đã bán: 33

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG