Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT KHỐI ) LS_DÒNG SUSOL

MCCB LS 3P 16A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 16A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 16A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 16A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 20A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 20A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 20A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 20A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 25A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 25A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 25A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 25A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 32A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 32A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 32A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 32A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 40A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 40A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 50A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 50A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 63A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 63A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 80A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 80A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 100A 50kA ( TD100N FTU100 ) -0%

MCCB LS 3P 100A 50kA
( TD100N FTU100 )

Giá: 1,260,000 vnđ 1,260,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 100A 50kA ( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 100A 50kA
( TD100N FMU100 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,290,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 125A 50kA ( TD160N FTU160 ) -0%

MCCB LS 3P 125A 50kA
( TD160N FTU160 )

Giá: 1,560,000 vnđ 1,560,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 125A 50kA ( TD160N FMU160 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 125A 50kA
( TD160N FMU160 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 1,734,000 vnđ 1,734,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 160A 50kA ( TD160N FTU160 ) -0%

MCCB LS 3P 160A 50kA
( TD160N FTU160 )

Giá: 1,950,000 vnđ 1,950,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 3P 160A 50kA ( TD160N FMU160 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In -0%

MCCB LS 3P 160A 50kA
( TD160N FMU160 ) CHỈNH DÒNG : 0.8-0.9-1.0*In

Giá: 2,016,000 vnđ 2,016,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG