Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT KHỐI ) LS_DÒNG METASOL

MCCB LS 2P 125A 85kA ( ABS202c ) -0%

MCCB LS 2P 125A 85kA
( ABS202c )

Giá: 1,106,000 vnđ 1,106,000 vnđ

Đã bán: 2
MCCB LS 2P 15A 30kA ( ABN52c ) -0%

MCCB LS 2P 15A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 15A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 15A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 20A 30kA ( ABN52c ) -0%

MCCB LS 2P 20A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 1
MCCB LS 2P 20A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 20A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 30A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 30A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 66
MCCB LS 2P 30A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 30A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 40A 30kA ( ABN52c ) -0%

MCCB LS 2P 40A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 40A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 40A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 50A 30kA ( ABN52c ) -0%

MCCB LS 2P 50A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 50A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 50A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 60A 30kA ( ABN62c ) -0%

MCCB LS 2P 60A 30kA
( ABN62c )

Giá: 510,000 vnđ 510,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 60A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 60A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 75A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 75A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 1
MCCB LS 2P 100A 35kA ( ABN102c ) -0%

MCCB LS 2P 100A 35kA
( ABN102c )

Giá: 600,000 vnđ 600,000 vnđ

Đã bán: 4
MCCB LS 2P 125A 65kA ( ABN202c ) -40%

MCCB LS 2P 125A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,840,000 vnđ

Đã bán: 57
MCCB LS 2P 150A 65kA ( ABN202c ) -40%

MCCB LS 2P 150A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,840,000 vnđ

Đã bán: 185
MCCB LS 2P 175A 65kA ( ABN202c ) -0%

MCCB LS 2P 175A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,104,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 200A 65kA ( ABN202c ) -0%

MCCB LS 2P 200A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,104,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 225A 65kA ( ABN202c ) -0%

MCCB LS 2P 225A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,104,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 250A 65kA ( ABN202c ) -0%

MCCB LS 2P 250A 65kA
( ABN202c )

Giá: 1,104,000 vnđ 1,104,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 250A 50kA ( ABN402c ) -0%

MCCB LS 2P 250A 50kA
( ABN402c )

Giá: 2,700,000 vnđ 2,700,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 300A 50kA ( ABN402c ) -0%

MCCB LS 2P 300A 50kA
( ABN402c )

Giá: 2,700,000 vnđ 2,700,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 350A 50kA ( ABN402c ) -0%

MCCB LS 2P 350A 50kA
( ABN402c )

Giá: 2,700,000 vnđ 2,700,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG