Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT KHỐI ) LS_DÒNG METASOL

MCCB LS 2P 5A 25kA ( ABS32c ) -40%

MCCB LS 2P 5A 25kA
( ABS32c )

Giá: 432,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 169
MCCB LS 2P 10A 25kA ( ABS32c ) -40%

MCCB LS 2P 10A 25kA
( ABS32c )

Giá: 432,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 657
MCCB LS 2P 15A 25kA ( ABS32c ) -40%

MCCB LS 2P 15A 25kA
( ABS32c )

Giá: 432,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 952
MCCB LS 2P 15A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 15A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 124
MCCB LS 2P 15A 35kA ( ABS52c ) -40%

MCCB LS 2P 15A 35kA
( ABS52c )

Giá: 480,000 vnđ 800,000 vnđ

Đã bán: 369
MCCB LS 2P 15A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 15A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 687
MCCB LS 2P 20A 25kA ( ABS32c ) -40%

MCCB LS 2P 20A 25kA
( ABS32c )

Giá: 432,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 98
MCCB LS 2P 20A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 20A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 98
MCCB LS 2P 20A 35kA ( ABS52c ) -40%

MCCB LS 2P 20A 35kA
( ABS52c )

Giá: 480,000 vnđ 800,000 vnđ

Đã bán: 872
MCCB LS 2P 20A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 20A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 683
MCCB LS 2P 30A 25kA ( ABS32c ) -40%

MCCB LS 2P 30A 25kA
( ABS32c )

Giá: 432,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 189
MCCB LS 2P 30A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 30A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 66
MCCB LS 2P 30A 35kA ( ABS52c ) -40%

MCCB LS 2P 30A 35kA
( ABS52c )

Giá: 480,000 vnđ 800,000 vnđ

Đã bán: 785
MCCB LS 2P 30A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 30A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 94
MCCB LS 2P 40A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 40A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 15
MCCB LS 2P 40A 35kA ( ABS52c ) -40%

MCCB LS 2P 40A 35kA
( ABS52c )

Giá: 480,000 vnđ 800,000 vnđ

Đã bán: 34
MCCB LS 2P 40A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 40A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 384
MCCB LS 2P 40A 85kA ( ABS102c ) -40%

MCCB LS 2P 40A 85kA
( ABS102c )

Giá: 798,000 vnđ 1,330,000 vnđ

Đã bán: 478
MCCB LS 2P 50A 30kA ( ABN52c ) -40%

MCCB LS 2P 50A 30kA
( ABN52c )

Giá: 450,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 24
MCCB LS 2P 50A 35kA ( ABS52c ) -40%

MCCB LS 2P 50A 35kA
( ABS52c )

Giá: 480,000 vnđ 800,000 vnđ

Đã bán: 452
MCCB LS 2P 50A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 50A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 125
MCCB LS 2P 50A 85kA ( ABS102c ) -40%

MCCB LS 2P 50A 85kA
( ABS102c )

Giá: 798,000 vnđ 1,330,000 vnđ

Đã bán: 354
MCCB LS 2P 60A 30kA ( ABN62c ) -40%

MCCB LS 2P 60A 30kA
( ABN62c )

Giá: 510,000 vnđ 850,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB LS 2P 60A 35kA ( ABN102c ) -40%

MCCB LS 2P 60A 35kA
( ABN102c )

Giá: 599,000 vnđ 999,000 vnđ

Đã bán: 155

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG