Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCB ( CB Tép ) LS

MCB LS 1P 6A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 6A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 2851
MCB LS 1P 6A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 6A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 1
MCB LS 1P 10A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 10A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 2539
MCB LS 1P 10A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 10A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 5
MCB LS 1P 16A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 16A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 2020
MCB LS 1P 16A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 16A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 245
MCB LS 1P 20A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 20A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 1690
MCB LS 1P 20A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 20A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 364
MCB LS 1P 25A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 25A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 1480
MCB LS 1P 25A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 25A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 321
MCB LS 1P 32A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 32A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 89,000 vnđ

Đã bán: 1300
MCB LS 1P 32A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 32A 10kA
( BKN-b )

Giá: 75,000 vnđ 125,000 vnđ

Đã bán: 452
MCB LS 1P 40A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 40A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 94,000 vnđ

Đã bán: 1530
MCB LS 1P 40A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 40A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 146,000 vnđ

Đã bán: 399
MCB LS 1P 50A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 50A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 94,000 vnđ

Đã bán: 1080
MCB LS 1P 50A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 50A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 146,000 vnđ

Đã bán: 741
MCB LS 1P 63A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 1P 63A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 94,000 vnđ

Đã bán: 1220
MCB LS 1P 63A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 1P 63A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 146,000 vnđ

Đã bán: 925
MCB LS 2P 6A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 2P 6A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 195,000 vnđ

Đã bán: 1660
MCB LS 2P 6A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 2P 6A 10kA
( BKN-b )

Giá: 164,000 vnđ 272,000 vnđ

Đã bán: 19
MCB LS 2P 10A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 2P 10A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 195,000 vnđ

Đã bán: 2130
MCB LS 2P 10A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 2P 10A 10kA
( BKN-b )

Giá: 164,000 vnđ 272,000 vnđ

Đã bán: 421
MCB LS 2P 16A 6kA ( BKJ63N ) -40%

MCB LS 2P 16A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 195,000 vnđ

Đã bán: 2120
MCB LS 2P 16A 10kA ( BKN-b ) -40%

MCB LS 2P 16A 10kA
( BKN-b )

Giá: 164,000 vnđ 272,000 vnđ

Đã bán: 117

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG