Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Chí Phong

0376 420 356

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCB ( CB Tép ) LS

MCB LS 1P 6A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 6A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 2853
MCB LS 1P 6A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 6A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 4
MCB LS 1P 10A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 10A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 2565
MCB LS 1P 10A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 10A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 5
MCB LS 1P 16A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 16A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 2032
MCB LS 1P 16A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 16A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 245
MCB LS 1P 20A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 20A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 1698
MCB LS 1P 20A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 20A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 378
MCB LS 1P 25A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 25A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 1493
MCB LS 1P 25A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 25A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 321
MCB LS 1P 32A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 32A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 54,000 vnđ 91,000 vnđ

Đã bán: 1315
MCB LS 1P 32A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 32A 10kA
( BKN-b )

Giá: 76,000 vnđ 128,000 vnđ

Đã bán: 453
MCB LS 1P 40A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 40A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 96,000 vnđ

Đã bán: 1532
MCB LS 1P 40A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 40A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 149,000 vnđ

Đã bán: 399
MCB LS 1P 50A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 50A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 96,000 vnđ

Đã bán: 1080
MCB LS 1P 50A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 50A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 149,000 vnđ

Đã bán: 742
MCB LS 1P 63A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 1P 63A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 57,000 vnđ 96,000 vnđ

Đã bán: 1223
MCB LS 1P 63A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 1P 63A 10kA
( BKN-b )

Giá: 88,000 vnđ 149,000 vnđ

Đã bán: 926
MCB LS 2P 6A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 2P 6A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 199,000 vnđ

Đã bán: 1660
MCB LS 2P 6A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 2P 6A 10kA
( BKN-b )

Giá: 163,000 vnđ 277,000 vnđ

Đã bán: 19
MCB LS 2P 10A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 2P 10A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 199,000 vnđ

Đã bán: 2132
MCB LS 2P 10A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 2P 10A 10kA
( BKN-b )

Giá: 163,000 vnđ 277,000 vnđ

Đã bán: 422
MCB LS 2P 16A 6kA ( BKJ63N ) -41%

MCB LS 2P 16A 6kA
( BKJ63N )

Giá: 117,000 vnđ 199,000 vnđ

Đã bán: 2122
MCB LS 2P 16A 10kA ( BKN-b ) -41%

MCB LS 2P 16A 10kA
( BKN-b )

Giá: 163,000 vnđ 277,000 vnđ

Đã bán: 117

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG