Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( KHỞI ĐỘNG TỪ ) LS

CONTACTOR LS 3P 6A ( MC-6a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 6A
( MC-6a )

Giá: 186,000 vnđ 310,000 vnđ

Đã bán: 1040
CONTACTOR LS 3P 9A ( MC-9a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 9A
( MC-9a )

Giá: 198,000 vnđ 330,000 vnđ

Đã bán: 1461
CONTACTOR LS 3P 9A  ( MC-9b ) -40%

CONTACTOR LS 3P 9A
( MC-9b )

Giá: 210,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 1487
CONTACTOR LS 3P 12A ( MC-12a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 12A
( MC-12a )

Giá: 210,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 992
CONTACTOR LS 3P 12A ( MC-12b ) -40%

CONTACTOR LS 3P 12A
( MC-12b )

Giá: 237,000 vnđ 395,000 vnđ

Đã bán: 1134
CONTACTOR LS 3P 18A ( MC-18a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 18A
( MC-18a )

Giá: 312,000 vnđ 520,000 vnđ

Đã bán: 1255
CONTACTOR LS 3P 18A ( MC-18b ) -40%

CONTACTOR LS 3P 18A
( MC-18b )

Giá: 342,000 vnđ 570,000 vnđ

Đã bán: 1035
CONTACTOR LS 3P 22A ( MC-22b ) -40%

CONTACTOR LS 3P 22A
( MC-22b )

Giá: 420,000 vnđ 700,000 vnđ

Đã bán: 1705
CONTACTOR LS 3P 32A ( MC-32a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 32A
( MC-32a )

Giá: 600,000 vnđ 1,000,000 vnđ

Đã bán: 4876
CONTACTOR LS 3P 40A ( MC-40a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 40A
( MC-40a )

Giá: 708,000 vnđ 1,180,000 vnđ

Đã bán: 5487
CONTACTOR LS 3P 50A ( MC-50a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 50A
( MC-50a )

Giá: 900,000 vnđ 1,500,000 vnđ

Đã bán: 1469
CONTACTOR LS 3P 65A ( MC-65a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 65A
( MC-65a )

Giá: 1,020,000 vnđ 1,700,000 vnđ

Đã bán: 4781
CONTACTOR LS 3P 75A ( MC-75a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 75A
( MC-75a )

Giá: 1,140,000 vnđ 1,900,000 vnđ

Đã bán: 1178
CONTACTOR LS 3P 85A ( MC-85a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 85A
( MC-85a )

Giá: 1,380,000 vnđ 2,300,000 vnđ

Đã bán: 1700
CONTACTOR LS 3P 100A ( MC-100a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 100A
( MC-100a )

Giá: 1,794,000 vnđ 2,990,000 vnđ

Đã bán: 1158
CONTACTOR LS 3P 130A ( MC-130a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 130A
( MC-130a )

Giá: 2,160,000 vnđ 3,600,000 vnđ

Đã bán: 879
CONTACTOR LS 3P 150A ( MC-150a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 150A
( MC-150a )

Giá: 2,790,000 vnđ 4,650,000 vnđ

Đã bán: 1786
CONTACTOR LS 3P 185A ( MC-185a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 185A
( MC-185a )

Giá: 3,534,000 vnđ 5,890,000 vnđ

Đã bán: 872
CONTACTOR LS 3P 225A ( MC-225a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 225A
( MC-225a )

Giá: 4,200,000 vnđ 7,000,000 vnđ

Đã bán: 978
CONTACTOR LS 3P 265A ( MC-265a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 265A
( MC-265a )

Giá: 5,700,000 vnđ 9,500,000 vnđ

Đã bán: 1007
CONTACTOR LS 3P 330A ( MC-330a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 330A
( MC-330a )

Giá: 6,210,000 vnđ 10,350,000 vnđ

Đã bán: 397
CONTACTOR LS 3P 400A ( MC-400a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 400A
( MC-400a )

Giá: 7,080,000 vnđ 11,800,000 vnđ

Đã bán: 587
CONTACTOR LS 3P 500A ( MC-500a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 500A
( MC-500a )

Giá: 14,190,000 vnđ 23,650,000 vnđ

Đã bán: 658
CONTACTOR LS 3P 630A ( MC-630a ) -40%

CONTACTOR LS 3P 630A
( MC-630a )

Giá: 14,880,000 vnđ 24,800,000 vnđ

Đã bán: 810

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG