Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( KHỞI ĐỘNG TỪ ) LS

CONTACTOR LS 3P 6A ( MC-6a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 6A
( MC-6a )

Giá: 197,000 vnđ 340,000 vnđ

Đã bán: 1063
CONTACTOR LS 3P 9A ( MC-9a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 9A
( MC-9a )

Giá: 209,000 vnđ 360,000 vnđ

Đã bán: 1505
CONTACTOR LS 3P 9A  ( MC-9b ) -42%

CONTACTOR LS 3P 9A
( MC-9b )

Giá: 220,000 vnđ 380,000 vnđ

Đã bán: 1487
CONTACTOR LS 3P 12A ( MC-12a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 12A
( MC-12a )

Giá: 220,000 vnđ 380,000 vnđ

Đã bán: 997
CONTACTOR LS 3P 12A ( MC-12b ) -42%

CONTACTOR LS 3P 12A
( MC-12b )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 1142
CONTACTOR LS 3P 18A ( MC-18a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 18A
( MC-18a )

Giá: 331,000 vnđ 570,000 vnđ

Đã bán: 1259
CONTACTOR LS 3P 18A ( MC-18b ) -42%

CONTACTOR LS 3P 18A
( MC-18b )

Giá: 354,000 vnđ 610,000 vnđ

Đã bán: 1037
CONTACTOR LS 3P 22A ( MC-22b ) -42%

CONTACTOR LS 3P 22A
( MC-22b )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 1720
CONTACTOR LS 3P 32A ( MC-32a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 32A
( MC-32a )

Giá: 626,000 vnđ 1,080,000 vnđ

Đã bán: 4877
CONTACTOR LS 3P 40A ( MC-40a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 40A
( MC-40a )

Giá: 748,000 vnđ 1,290,000 vnđ

Đã bán: 5506
CONTACTOR LS 3P 50A ( MC-50a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 50A
( MC-50a )

Giá: 986,000 vnđ 1,700,000 vnđ

Đã bán: 1474
CONTACTOR LS 3P 65A ( MC-65a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 65A
( MC-65a )

Giá: 1,102,000 vnđ 1,900,000 vnđ

Đã bán: 4793
CONTACTOR LS 3P 75A ( MC-75a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 75A
( MC-75a )

Giá: 1,247,000 vnđ 2,150,000 vnđ

Đã bán: 1181
CONTACTOR LS 3P 85A ( MC-85a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 85A
( MC-85a )

Giá: 1,508,000 vnđ 2,600,000 vnđ

Đã bán: 1707
CONTACTOR LS 3P 100A ( MC-100a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 100A
( MC-100a )

Giá: 1,960,000 vnđ 3,380,000 vnđ

Đã bán: 1169
CONTACTOR LS 3P 130A ( MC-130a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 130A
( MC-130a )

Giá: 2,378,000 vnđ 4,100,000 vnđ

Đã bán: 879
CONTACTOR LS 3P 150A ( MC-150a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 150A
( MC-150a )

Giá: 3,045,000 vnđ 5,250,000 vnđ

Đã bán: 1787
CONTACTOR LS 3P 185A ( MC-185a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 185A
( MC-185a )

Giá: 3,770,000 vnđ 6,500,000 vnđ

Đã bán: 872
CONTACTOR LS 3P 225A ( MC-225a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 225A
( MC-225a )

Giá: 4,524,000 vnđ 7,800,000 vnđ

Đã bán: 980
CONTACTOR LS 3P 265A ( MC-265a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 265A
( MC-265a )

Giá: 6,090,000 vnđ 10,500,000 vnđ

Đã bán: 1008
CONTACTOR LS 3P 330A ( MC-330a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 330A
( MC-330a )

Giá: 6,670,000 vnđ 11,500,000 vnđ

Đã bán: 397
CONTACTOR LS 3P 400A ( MC-400a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 400A
( MC-400a )

Giá: 7,772,000 vnđ 13,400,000 vnđ

Đã bán: 591
CONTACTOR LS 3P 500A ( MC-500a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 500A
( MC-500a )

Giá: 15,254,000 vnđ 26,300,000 vnđ

Đã bán: 658
CONTACTOR LS 3P 630A ( MC-630a ) -42%

CONTACTOR LS 3P 630A
( MC-630a )

Giá: 15,950,000 vnđ 27,500,000 vnđ

Đã bán: 810

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG