Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) LS

ACB LS 3P 630A 65kA ( AN-06D3-06H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 630A 65kA
( AN-06D3-06H AG6 ) loại cố định

Giá: 21,164,000 vnđ 40,700,000 vnđ

Đã bán: 354
ACB LS 3P 630A 65kA ( AN-06D3-06A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 630A 65kA
( AN-06D3-06A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 25,740,000 vnđ 49,500,000 vnđ

Đã bán: 39
ACB LS 3P 800A 65kA ( AN-08D3-08H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 800A 65kA
( AN-08D3-08H AG6 ) loại cố định

Giá: 23,400,000 vnđ 45,000,000 vnđ

Đã bán: 481
ACB LS 3P 800A 65kA ( AN-08D3-08A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 800A 65kA
( AN-08D3-08A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 26,312,000 vnđ 50,600,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB LS 3P 1000A 65kA ( AN-10D3-10H AG6) loại cố định -48%

ACB LS 3P 1000A 65kA
( AN-10D3-10H AG6) loại cố định

Giá: 23,920,000 vnđ 46,000,000 vnđ

Đã bán: 278
ACB LS  3P 1000A 65kA ( AN-10D3-10A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 1000A 65kA
( AN-10D3-10A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 28,028,000 vnđ 53,900,000 vnđ

Đã bán: 442
ACB LS 3P 1250A 65kA ( AN-13D3-13H AG6  ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 1250A 65kA
( AN-13D3-13H AG6 ) loại cố định

Giá: 24,596,000 vnđ 47,300,000 vnđ

Đã bán: 235
ACB LS 3P 1250A 65kA ( AN-13D3-13A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 1250A 65kA
( AN-13D3-13A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 28,600,000 vnđ 55,000,000 vnđ

Đã bán: 342
ACB LS 3P 1600A 65kA ( AN-16D3-16H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 1600A 65kA
( AN-16D3-16H AG6 ) loại cố định

Giá: 26,884,000 vnđ 51,700,000 vnđ

Đã bán: 578
ACB LS 3P 1600A 65kA ( AN-16D3-16A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 1600A 65kA
( AN-16D3-16A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 30,316,000 vnđ 58,300,000 vnđ

Đã bán: 183
ACB LS 3P 2000A 85kA ( AS-20E3-20H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 2000A 85kA
( AS-20E3-20H AG6 ) loại cố định

Giá: 34,320,000 vnđ 66,000,000 vnđ

Đã bán: 245
ACB LS 3P 2000A 85kA ( AS-20E3-20A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 2000A 85kA
( AS-20E3-20A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 41,184,000 vnđ 79,200,000 vnđ

Đã bán: 209
ACB LS 3P 2500A 85kA ( AS-25E3-25H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 2500A 85kA
( AS-25E3-25H AG6 ) loại cố định

Giá: 47,320,000 vnđ 91,000,000 vnđ

Đã bán: 487
ACB LS 3P 2500A 85kA ( AS-25E3-25A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 2500A 85kA
( AS-25E3-25A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 52,000,000 vnđ 100,000,000 vnđ

Đã bán: 204
ACB LS 3P 3200A 85kA ( AS-32E3-32H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 3200A 85kA
( AS-32E3-32H AG6 ) loại cố định

Giá: 54,080,000 vnđ 104,000,000 vnđ

Đã bán: 833
ACB LS 3P 3200A 85kA ( AS-32E3-32A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 3200A 85kA
( AS-32E3-32A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 62,920,000 vnđ 121,000,000 vnđ

Đã bán: 240
ACB LS 3P 4000A 85kA ( AS-40E3-40V AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 4000A 85kA
( AS-40E3-40V AG6 ) loại cố định

Giá: 91,000,000 vnđ 175,000,000 vnđ

Đã bán: 352
ACB LS 3P 4000A 85kA ( AS-40E3-40A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 4000A 85kA
( AS-40E3-40A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 97,240,000 vnđ 187,000,000 vnđ

Đã bán: 99
ACB LS 3P 4000A 100kA ( AS-40F3-40H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 4000A 100kA
( AS-40F3-40H AG6 ) loại cố định

Giá: 94,640,000 vnđ 182,000,000 vnđ

Đã bán: 122
ACB LS 3P 4000A 100kA ( AS-40F3-40A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 4000A 100kA
( AS-40F3-40A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 102,960,000 vnđ 198,000,000 vnđ

Đã bán: 178
ACB LS 3P 5000A 100kA ( AS-50F3-50H AG6) loại cố định -48%

ACB LS 3P 5000A 100kA
( AS-50F3-50H AG6) loại cố định

Giá: 97,760,000 vnđ 188,000,000 vnđ

Đã bán: 578
ACB LS 3P 5000A 100kA ( AS-50F3-50A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 5000A 100kA
( AS-50F3-50A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 109,200,000 vnđ 210,000,000 vnđ

Đã bán: 142
ACB LS 3P 6300A 120kA ( AS-63G3-63H AG6 ) loại cố định -48%

ACB LS 3P 6300A 120kA
( AS-63G3-63H AG6 ) loại cố định

Giá: 161,200,000 vnđ 310,000,000 vnđ

Đã bán: 271
ACB LS 3P 6300A 120kA ( AS-63G3-63A AG6 ) loại kéo ra kéo vào -48%

ACB LS 3P 6300A 120kA
( AS-63G3-63A AG6 ) loại kéo ra kéo vào

Giá: 176,176,000 vnđ 338,800,000 vnđ

Đã bán: 219

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG