Hổ trợ trực tuyến

Mr. Kim Riên

0789 919 171

Email : kimrien.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Hình ảnh

ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) LS

ACB LS 3P 630A 65kA ( AN-06D3-06H AG6 ) FIXED TYPE -46%

ACB LS 3P 630A 65kA
( AN-06D3-06H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 21,775,000 vnđ 40,700,000 vnđ

Đã bán: 354
ACB LS 3P 630A 65kA ( AN-06D3-06A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 630A 65kA
( AN-06D3-06A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 26,235,000 vnđ 49,500,000 vnđ

Đã bán: 639
ACB LS 3P 800A 65kA ( AN-08D3-08H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 800A 65kA
( AN-08D3-08H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 24,075,000 vnđ 45,000,000 vnđ

Đã bán: 478
ACB LS 3P 800A 65kA ( AN-08D3-08A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 800A 65kA
( AN-08D3-08A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 26,818,000 vnđ 50,600,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB LS 3P 1000A 65kA ( AN-10D3-10H AG6) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 1000A 65kA
( AN-10D3-10H AG6) FIXED TYPE

Giá: 24,610,000 vnđ 46,000,000 vnđ

Đã bán: 278
ACB LS  3P 1000A 65kA ( AN-10D3-10A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 1000A 65kA
( AN-10D3-10A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 28,567,000 vnđ 53,900,000 vnđ

Đã bán: 442
ACB LS 3P 1250A 65kA ( AN-13D3-13H AG6  ) FIXED TYPE -46%

ACB LS 3P 1250A 65kA
( AN-13D3-13H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 25,306,000 vnđ 47,300,000 vnđ

Đã bán: 235
ACB LS 3P 1250A 65kA ( AN-13D3-13A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 1250A 65kA
( AN-13D3-13A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 29,150,000 vnđ 55,000,000 vnđ

Đã bán: 342
ACB LS 3P 1600A 65kA ( AN-16D3-16H AG6 ) FIXED TYPE -46%

ACB LS 3P 1600A 65kA
( AN-16D3-16H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 27,660,000 vnđ 51,700,000 vnđ

Đã bán: 578
ACB LS 3P 1600A 65kA ( AN-16D3-16A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 1600A 65kA
( AN-16D3-16A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 30,899,000 vnđ 58,300,000 vnđ

Đã bán: 183
ACB LS 3P 2000A 85kA ( AS-20E3-20H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 2000A 85kA
( AS-20E3-20H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 35,310,000 vnđ 66,000,000 vnđ

Đã bán: 245
ACB LS 3P 2000A 85kA ( AS-20E3-20A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 2000A 85kA
( AS-20E3-20A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 41,976,000 vnđ 79,200,000 vnđ

Đã bán: 209
ACB LS 3P 2500A 85kA ( AS-25E3-25H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 2500A 85kA
( AS-25E3-25H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 48,685,000 vnđ 91,000,000 vnđ

Đã bán: 487
ACB LS 3P 2500A 85kA ( AS-25E3-25A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 2500A 85kA
( AS-25E3-25A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 43,142,000 vnđ 81,400,000 vnđ

Đã bán: 204
ACB LS 3P 3200A 85kA ( AS-32E3-32H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 3200A 85kA
( AS-32E3-32H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 55,640,000 vnđ 104,000,000 vnđ

Đã bán: 833
ACB LS 3P 3200A 85kA ( AS-32E3-32A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 3200A 85kA
( AS-32E3-32A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 53,000,000 vnđ 100,000,000 vnđ

Đã bán: 240
ACB LS 3P 4000A 85kA ( AS-40E3-40V AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 4000A 85kA
( AS-40E3-40V AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 93,625,000 vnđ 175,000,000 vnđ

Đã bán: 352
ACB LS 3P 4000A 85kA ( AS-40E3-40A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 4000A 85kA
( AS-40E3-40A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 64,130,000 vnđ 121,000,000 vnđ

Đã bán: 99
ACB LS 3P 4000A 100kA ( AS-40F3-40H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 4000A 100kA
( AS-40F3-40H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 97,370,000 vnđ 182,000,000 vnđ

Đã bán: 122
ACB LS 3P 4000A 100kA ( AS-40F3-40A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 4000A 100kA
( AS-40F3-40A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 104,940,000 vnđ 198,000,000 vnđ

Đã bán: 178
ACB LS 3P 5000A 100kA ( AS-50F3-50H AG6) FYXED TYPE -47%

ACB LS 3P 5000A 100kA
( AS-50F3-50H AG6) FYXED TYPE

Giá: 100,580,000 vnđ 188,000,000 vnđ

Đã bán: 578
ACB LS 3P 5000A 100kA ( AS-50F3-50A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 5000A 100kA
( AS-50F3-50A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 111,300,000 vnđ 210,000,000 vnđ

Đã bán: 142
ACB LS 3P 6300A 120kA ( AS-63G3-63H AG6 ) FIXED TYPE -47%

ACB LS 3P 6300A 120kA
( AS-63G3-63H AG6 ) FIXED TYPE

Giá: 165,850,000 vnđ 310,000,000 vnđ

Đã bán: 271
ACB LS 3P 6300A 120kA ( AS-63G3-63A AG6 ) DRAW OUT -47%

ACB LS 3P 6300A 120kA
( AS-63G3-63A AG6 ) DRAW OUT

Giá: 179,564,000 vnđ 338,800,000 vnđ

Đã bán: 219

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG