Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Tường Vi

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RELAY NHIỆT ( đuôi nhiệt ) HYUNDAI

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.12-0.18A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.12-0.18A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 51
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.18-0.26A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.18-0.26A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 26
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.25-0.35A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.25-0.35A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 52
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.34-0.5A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.34-0.5A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 36
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.5-0.7A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.5-0.7A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 10
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.6-0.9A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.6-0.9A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 14
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.8-1.2A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 0.8-1.2A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 10
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 1.1-1.6A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 1.1-1.6A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 71
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 1.5-2.1A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 1.5-2.1A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 7
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 2-3A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 2-3A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 14
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 2.8-4.2A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 2.8-4.2A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 11
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 3-5A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 3-5A
( HGT18K )

Giá: 156,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 32
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 4-6A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 4-6A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 18
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 5.6-8A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 5.6-8A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 41
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 6-9A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 6-9A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 76
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 8-12A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 8-12A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 25
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 12-18A ( HGT18K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 12-18A
( HGT18K )

Giá: 157,000 vnđ 270,000 vnđ

Đã bán: 17
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 7-10A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 7-10A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 25
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 8-12A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 8-12A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 31
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 12-18A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 12-18A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 101
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 15-22A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 15-22A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 214
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 17-25A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 17-25A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 108
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 22-32A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 22-32A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 85
Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 28-40A ( HGT40K ) -42%

Rơ le nhiệt HYUNDAI 3P 28-40A
( HGT40K )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 14

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG