Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

RCCB, RCBO, ELCB ( CB chống rò ) HYUNDAI

RCBO HYUNDAI 1P+N 6A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 6A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 1508
RCBO HYUNDAI 1P+N 6A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 6A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 785
RCBO HYUNDAI 1P+N 10A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 10A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 523
RCBO HYUNDAI 1P+N 10A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 10A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 724
RCBO HYUNDAI 1P+N 16A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 16A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 910
RCBO HYUNDAI 1P+N 16A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 16A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 587
RCBO HYUNDAI 1P+N 20A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 20A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 875
RCBO HYUNDAI 1P+N 20A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 20A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 659
RCBO HYUNDAI 1P+N 25A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 25A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 861
RCBO HYUNDAI 1P+N 25A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 25A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 785
RCBO HYUNDAI 1P+N 32A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 32A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 161
RCBO HYUNDAI 1P+N 32A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 32A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 148
RCBO HYUNDAI 1P+N 40A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 40A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 185
RCBO HYUNDAI 1P+N 40A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 40A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 157
RCBO HYUNDAI 1P+N 50A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 50A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 148
RCBO HYUNDAI 1P+N 50A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 50A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 127
RCBO HYUNDAI 1P+N 63A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 63A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 218,000 vnđ 375,000 vnđ

Đã bán: 157
RCBO HYUNDAI 1P+N 63A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 1P+N 63A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 249,000 vnđ 430,000 vnđ

Đã bán: 157
RCBO HYUNDAI 3P+N 6A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 6A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 377,000 vnđ 650,000 vnđ

Đã bán: 174
RCBO HYUNDAI 3P+N 6A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 6A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 141
RCBO HYUNDAI 3P+N 10A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 10A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 377,000 vnđ 650,000 vnđ

Đã bán: 103
RCBO HYUNDAI 3P+N 10A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 10A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 148
RCBO HYUNDAI 3P+N 16A 30mA 6kA ( HRO63M ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 16A 30mA 6kA
( HRO63M )

Giá: 377,000 vnđ 650,000 vnđ

Đã bán: 102
RCBO HYUNDAI 3P+N 16A 30mA 10kA ( HRO63P ) -42%

RCBO HYUNDAI 3P+N 16A 30mA 10kA
( HRO63P )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 136

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG