Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( APTOMAT ) HYUNDAI

MCCB HYUNDAI 2P 16A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 16A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 1476
MCCB HYUNDAI 2P 16A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 16A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 731
MCCB HYUNDAI 2P 20A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 20A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 1679
MCCB HYUNDAI 2P 20A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 20A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 657
MCCB HYUNDAI 2P 25A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 25A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 847
MCCB HYUNDAI 2P 25A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 25A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 259
MCCB HYUNDAI 2P 32A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 32A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 697
MCCB HYUNDAI 2P 32A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 32A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 247
MCCB HYUNDAI 2P 40A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 40A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 781
MCCB HYUNDAI 2P 40A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 40A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 321
MCCB HYUNDAI 2P 40A 65kA ( HGM125S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 40A 65kA
( HGM125S-F )

Giá: 554,000 vnđ 955,000 vnđ

Đã bán: 201
MCCB HYUNDAI 2P 40A 85kA ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 40A 85kA
( HGM125H-F )

Giá: 574,000 vnđ 990,000 vnđ

Đã bán: 254
MCCB HYUNDAI 2P 50A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 50A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 482
MCCB HYUNDAI 2P 50A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 50A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 128
MCCB HYUNDAI 2P 50A 65kA ( HGM125S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 50A 65kA
( HGM125S-F )

Giá: 554,000 vnđ 955,000 vnđ

Đã bán: 124
MCCB HYUNDAI 2P 50A 85kA ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 50A 85kA
( HGM125H-F )

Giá: 574,000 vnđ 990,000 vnđ

Đã bán: 174
MCCB HYUNDAI 2P 63A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 63A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 601
MCCB HYUNDAI 2P 63A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 63A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 148
MCCB HYUNDAI 2P 63A 65kA ( HGM125S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 63A 65kA
( HGM125S-F )

Giá: 554,000 vnđ 955,000 vnđ

Đã bán: 268
MCCB HYUNDAI 2P 63A 85kA ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 63A 85kA
( HGM125H-F )

Giá: 574,000 vnđ 990,000 vnđ

Đã bán: 147
MCCB HYUNDAI 2P 75A 35kA ( HGM100E-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 75A 35kA
( HGM100E-F )

Giá: 435,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 598
MCCB HYUNDAI 2P 75A 50kA ( HGM100S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 75A 50kA
( HGM100S-F )

Giá: 458,000 vnđ 790,000 vnđ

Đã bán: 205
MCCB HYUNDAI 2P 75A 65kA ( HGM125S-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 75A 65kA
( HGM125S-F )

Giá: 554,000 vnđ 955,000 vnđ

Đã bán: 257
MCCB HYUNDAI 2P 75A 85kA ( HGM125H-F ) -42%

MCCB HYUNDAI 2P 75A 85kA
( HGM125H-F )

Giá: 574,000 vnđ 990,000 vnđ

Đã bán: 301

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG