Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCB ( CB tép ) HYUNDAI

MCB HYUNDAI 1P 6A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 6A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1902
MCB HYUNDAI 1P 6A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 6A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 678
MCB HYUNDAI 1P 10A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 10A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1341
MCB HYUNDAI 1P 10A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 10A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 224
MCB HYUNDAI 1P 16A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 16A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1230
MCB HYUNDAI 1P 16A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 16A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 169
MCB HYUNDAI 1P 20A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 20A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1508
MCB HYUNDAI 1P 20A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 20A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 699
MCB HYUNDAI 1P 25A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 25A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1040
MCB HYUNDAI 1P 25A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 25A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 391
MCB HYUNDAI 1P 32A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 32A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1191
MCB HYUNDAI 1P 32A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 32A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 432
MCB HYUNDAI 1P 40A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 40A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 2245
MCB HYUNDAI 1P 40A 10kA ( HGD63H ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 40A 10kA
( HGD63H )

Giá: 72,000 vnđ 127,000 vnđ

Đã bán: 556
MCB HYUNDAI 1P 50A 6kA ( HGD63N ) -43%

MCB HYUNDAI 1P 50A 6kA
( HGD63N )

Giá: 46,000 vnđ 80,000 vnđ

Đã bán: 1140
MCB HYUNDAI 1P 50A 10kA ( HGD63H ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 50A 10kA
( HGD63H )

Giá: 65,000 vnđ 112,000 vnđ

Đã bán: 184
MCB HYUNDAI 1P 63A 6kA ( HGD63N ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 63A 6kA
( HGD63N )

Giá: 42,000 vnđ 72,000 vnđ

Đã bán: 1350
MCB HYUNDAI 1P 63A 10kA ( HGD63H ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 63A 10kA
( HGD63H )

Giá: 65,000 vnđ 112,000 vnđ

Đã bán: 451
MCB HYUNDAI 1P 80A 10kA ( HGD100S ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 80A 10kA
( HGD100S )

Giá: 128,000 vnđ 220,000 vnđ

Đã bán: 637
MCB HYUNDAI 1P 80A 10kA ( HGD125 ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 80A 10kA
( HGD125 )

Giá: 180,000 vnđ 310,000 vnđ

Đã bán: 125
MCB HYUNDAI 1P 100A 10kA ( HGD125 ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 100A 10kA
( HGD125 )

Giá: 180,000 vnđ 310,000 vnđ

Đã bán: 460
MCB HYUNDAI 1P 100A 10kA ( HGD100S ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 100A 10kA
( HGD100S )

Giá: 128,000 vnđ 220,000 vnđ

Đã bán: 362
MCB HYUNDAI 1P 125A 10kA ( HGD125 ) -42%

MCB HYUNDAI 1P 125A 10kA
( HGD125 )

Giá: 180,000 vnđ 310,000 vnđ

Đã bán: 414
MCB HYUNDAI 2P 6A 6kA ( HGD63N ) -42%

MCB HYUNDAI 2P 6A 6kA
( HGD63N )

Giá: 87,000 vnđ 150,000 vnđ

Đã bán: 1260

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG