Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thương Huyền

0978 737 881

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( Khởi động từ ) HYUNDAI

CONTACTOR HYUNDAI 3P 9A ( HGC9 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 9A
( HGC9 )

Giá: 183,000 vnđ 315,000 vnđ

Đã bán: 2280
CONTACTOR HYUNDAI 3P 12A ( HGC12 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 12A
( HGC12 )

Giá: 203,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 1652
CONTACTOR HYUNDAI 3P 18A ( HGC18 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 18A
( HGC18 )

Giá: 244,000 vnđ 420,000 vnđ

Đã bán: 1521
CONTACTOR HYUNDAI 3P 25A ( HGC25 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 25A
( HGC25 )

Giá: 287,000 vnđ 495,000 vnđ

Đã bán: 2207
CONTACTOR HYUNDAI 3P 32A ( HGC32 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 32A
( HGC32 )

Giá: 418,000 vnđ 720,000 vnđ

Đã bán: 2150
CONTACTOR HYUNDAI 3P 40A ( HGC40 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 40A
( HGC40 )

Giá: 539,000 vnđ 930,000 vnđ

Đã bán: 2441
CONTACTOR HYUNDAI 3P 50A ( HGC50 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 50A
( HGC50 )

Giá: 574,000 vnđ 990,000 vnđ

Đã bán: 2128
CONTACTOR HYUNDAI 3P 65A ( HGC65 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 65A
( HGC65 )

Giá: 725,000 vnđ 1,250,000 vnđ

Đã bán: 1871
CONTACTOR HYUNDAI 3P 75A ( HGC75 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 75A
( HGC75 )

Giá: 928,000 vnđ 1,600,000 vnđ

Đã bán: 1400
CONTACTOR HYUNDAI 3P 85A ( HGC85 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 85A
( HGC85 )

Giá: 1,131,000 vnđ 1,950,000 vnđ

Đã bán: 1460
CONTACTOR HYUNDAI 3P 100A ( HGC100 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 100A
( HGC100 )

Giá: 1,334,000 vnđ 2,300,000 vnđ

Đã bán: 1732
CONTACTOR HYUNDAI 3P 115A ( HGC115 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 115A
( HGC115 )

Giá: 1,682,000 vnđ 2,900,000 vnđ

Đã bán: 1190
CONTACTOR HYUNDAI 3P 130A ( HGC130 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 130A
( HGC130 )

Giá: 1,769,000 vnđ 3,050,000 vnđ

Đã bán: 1270
CONTACTOR HYUNDAI 3P 150A ( HGC150 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 150A
( HGC150 )

Giá: 2,291,000 vnđ 3,950,000 vnđ

Đã bán: 1650
CONTACTOR HYUNDAI 3P 185A ( HGC185 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 185A
( HGC185 )

Giá: 3,074,000 vnđ 5,300,000 vnđ

Đã bán: 1200
CONTACTOR HYUNDAI 3P 225A ( HGC225 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 225A
( HGC225 )

Giá: 3,538,000 vnđ 6,100,000 vnđ

Đã bán: 1310
CONTACTOR HYUNDAI 3P 265A ( HGC265 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 265A
( HGC265 )

Giá: 4,785,000 vnđ 8,250,000 vnđ

Đã bán: 1150
CONTACTOR HYUNDAI 3P 300A ( HGC300 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 300A
( HGC300 )

Giá: 5,191,000 vnđ 8,950,000 vnđ

Đã bán: 1510
CONTACTOR HYUNDAI 3P 400A ( HGC400 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 400A
( HGC400 )

Giá: 5,974,000 vnđ 10,300,000 vnđ

Đã bán: 1410
CONTACTOR HYUNDAI 3P 500A ( HGC500 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 500A
( HGC500 )

Giá: 9,570,000 vnđ 16,500,000 vnđ

Đã bán: 1110
CONTACTOR HYUNDAI 3P 630A ( HGC630 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 630A
( HGC630 )

Giá: 13,050,000 vnđ 22,500,000 vnđ

Đã bán: 1131
CONTACTOR HYUNDAI 3P 800A ( HGC800 ) -42%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 800A
( HGC800 )

Giá: 16,530,000 vnđ 28,500,000 vnđ

Đã bán: 1030

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG