Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thanh Trâm

0936 371 160

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Mr. Ngọc Thạch

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( Khởi động từ ) HYUNDAI

CONTACTOR HYUNDAI 3P 9A ( HGC9 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 9A
( HGC9 )

Giá: 214,000 vnđ 350,000 vnđ

Đã bán: 2281
CONTACTOR HYUNDAI 3P 12A ( HGC12 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 12A
( HGC12 )

Giá: 235,000 vnđ 385,000 vnđ

Đã bán: 1652
CONTACTOR HYUNDAI 3P 18A ( HGC18 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 18A
( HGC18 )

Giá: 275,000 vnđ 450,000 vnđ

Đã bán: 1521
CONTACTOR HYUNDAI 3P 25A ( HGC25 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 25A
( HGC25 )

Giá: 317,000 vnđ 520,000 vnđ

Đã bán: 2207
CONTACTOR HYUNDAI 3P 32A ( HGC32 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 32A
( HGC32 )

Giá: 458,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 2150
CONTACTOR HYUNDAI 3P 40A ( HGC40 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 40A
( HGC40 )

Giá: 519,000 vnđ 850,000 vnđ

Đã bán: 2441
CONTACTOR HYUNDAI 3P 50A ( HGC50 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 50A
( HGC50 )

Giá: 641,000 vnđ 1,050,000 vnđ

Đã bán: 2128
CONTACTOR HYUNDAI 3P 65A ( HGC65 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 65A
( HGC65 )

Giá: 824,000 vnđ 1,350,000 vnđ

Đã bán: 1872
CONTACTOR HYUNDAI 3P 75A ( HGC75 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 75A
( HGC75 )

Giá: 976,000 vnđ 1,600,000 vnđ

Đã bán: 1400
CONTACTOR HYUNDAI 3P 85A ( HGC85 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 85A
( HGC85 )

Giá: 1,190,000 vnđ 1,950,000 vnđ

Đã bán: 1460
CONTACTOR HYUNDAI 3P 100A ( HGC100 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 100A
( HGC100 )

Giá: 1,403,000 vnđ 2,300,000 vnđ

Đã bán: 1732
CONTACTOR HYUNDAI 3P 115A ( HGC115 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 115A
( HGC115 )

Giá: 1,830,000 vnđ 3,000,000 vnđ

Đã bán: 1191
CONTACTOR HYUNDAI 3P 130A ( HGC130 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 130A
( HGC130 )

Giá: 1,983,000 vnđ 3,250,000 vnđ

Đã bán: 1270
CONTACTOR HYUNDAI 3P 150A ( HGC150 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 150A
( HGC150 )

Giá: 2,410,000 vnđ 3,950,000 vnđ

Đã bán: 1650
CONTACTOR HYUNDAI 3P 185A ( HGC185 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 185A
( HGC185 )

Giá: 3,355,000 vnđ 5,500,000 vnđ

Đã bán: 1200
CONTACTOR HYUNDAI 3P 225A ( HGC225 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 225A
( HGC225 )

Giá: 3,721,000 vnđ 6,100,000 vnđ

Đã bán: 1310
CONTACTOR HYUNDAI 3P 265A ( HGC265 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 265A
( HGC265 )

Giá: 5,033,000 vnđ 8,250,000 vnđ

Đã bán: 1150
CONTACTOR HYUNDAI 3P 300A ( HGC300 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 300A
( HGC300 )

Giá: 5,460,000 vnđ 8,950,000 vnđ

Đã bán: 1510
CONTACTOR HYUNDAI 3P 400A ( HGC400 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 400A
( HGC400 )

Giá: 6,283,000 vnđ 10,300,000 vnđ

Đã bán: 1410
CONTACTOR HYUNDAI 3P 500A ( HGC500 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 500A
( HGC500 )

Giá: 10,065,000 vnđ 16,500,000 vnđ

Đã bán: 1110
CONTACTOR HYUNDAI 3P 630A ( HGC630 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 630A
( HGC630 )

Giá: 13,725,000 vnđ 22,500,000 vnđ

Đã bán: 1131
CONTACTOR HYUNDAI 3P 800A ( HGC800 ) -39%

CONTACTOR HYUNDAI 3P 800A
( HGC800 )

Giá: 17,385,000 vnđ 28,500,000 vnđ

Đã bán: 1030

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG