Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ACB ( MÁY CẮT HẠ THẾ ) HYUNDAI

ACB HYUNDAI 3P 630A 65kA ( HGS06A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 630A 65kA
( HGS06A3H ) FIXED TYPE

Giá: 18,240,000 vnđ 32,000,000 vnđ

Đã bán: 2244
ACB HYUNDAI 3P 630A 85kA ( HGN06A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 630A 85kA
( HGN06A3H ) FIXED TYPE

Giá: 22,800,000 vnđ 40,000,000 vnđ

Đã bán: 1260
ACB HYUNDAI 3P 800A 65kA ( HGS08A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 800A 65kA
( HGS08A3H ) FIXED TYPE

Giá: 19,380,000 vnđ 34,000,000 vnđ

Đã bán: 1240
ACB HYUNDAI 3P 800A 85kA ( HGN08A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 800A 85kA
( HGN08A3H ) FIXED TYPE

Giá: 24,510,000 vnđ 43,000,000 vnđ

Đã bán: 1010
ACB HYUNDAI 3P 1000A 65kA ( HGS10A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1000A 65kA
( HGS10A3H ) FIXED TYPE

Giá: 19,950,000 vnđ 35,000,000 vnđ

Đã bán: 1260
ACB HYUNDAI 3P 1000A 85kA ( HGN10A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1000A 85kA
( HGN10A3H ) FIXED TYPE

Giá: 24,795,000 vnđ 43,500,000 vnđ

Đã bán: 1200
ACB HYUNDAI 3P 1250A 65kA ( HGS12A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1250A 65kA
( HGS12A3H ) FIXED TYPE

Giá: 20,520,000 vnđ 36,000,000 vnđ

Đã bán: 1320
ACB HYUNDAI 3P 1250A 85kA ( HGN12A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1250A 85kA
( HGN12A3H ) FIXED TYPE

Giá: 26,505,000 vnđ 46,500,000 vnđ

Đã bán: 1350
ACB HYUNDAI 3P 1600A 65kA ( HGS16A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1600A 65kA
( HGS16A3H ) FIXED TYPE

Giá: 21,375,000 vnđ 37,500,000 vnđ

Đã bán: 1650
ACB HYUNDAI 3P 1600A 85kA ( HGN16A3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 1600A 85kA
( HGN16A3H ) FIXED TYPE

Giá: 26,790,000 vnđ 47,000,000 vnđ

Đã bán: 1960
ACB HYUNDAI 3P 2000A 85kA ( HGS20B3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 2000A 85kA
( HGS20B3H ) FIXED TYPE

Giá: 29,070,000 vnđ 51,000,000 vnđ

Đã bán: 1151
ACB HYUNDAI 3P 2000A 85kA ( HGN20A3V ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 2000A 85kA
( HGN20A3V ) FIXED TYPE

Giá: 29,070,000 vnđ 51,000,000 vnđ

Đã bán: 1540
ACB HYUNDAI 3P 2500A 85kA ( HGS25B3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 2500A 85kA
( HGS25B3H ) FIXED TYPE

Giá: 37,620,000 vnđ 66,000,000 vnđ

Đã bán: 1540
ACB HYUNDAI 3P 2500A 100kA ( HGN25B3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 2500A 100kA
( HGN25B3H ) FIXED TYPE

Giá: 38,760,000 vnđ 68,000,000 vnđ

Đã bán: 1345
ACB HYUNDAI  3P 3200A 100kA ( HGN32B3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 3200A 100kA
( HGN32B3H ) FIXED TYPE

Giá: 44,460,000 vnđ 78,000,000 vnđ

Đã bán: 1290
ACB HYUNDAI 3P 4000A 100kA ( HGN40B3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 4000A 100kA
( HGN40B3H ) FIXED TYPE

Giá: 59,850,000 vnđ 105,000,000 vnđ

Đã bán: 1380
ACB HYUNDAI  3P 5000A 100kA ( HGN50C3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 5000A 100kA
( HGN50C3H ) FIXED TYPE

Giá: 84,645,000 vnđ 148,500,000 vnđ

Đã bán: 1230
ACB HYUNDAI  3P 6300A 150kA ( HGN63D3H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 3P 6300A 150kA
( HGN63D3H ) FIXED TYPE

Giá: 124,260,000 vnđ 218,000,000 vnđ

Đã bán: 478
ACB HYUNDAI 4P 630A 65kA ( HGS06A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 630A 65kA
( HGS06A4H ) FIXED TYPE

Giá: 19,665,000 vnđ 34,500,000 vnđ

Đã bán: 487
ACB HYUNDAI 4P 630A 85kA ( HGN06A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 630A 85kA
( HGN06A4H ) FIXED TYPE

Giá: 23,655,000 vnđ 41,500,000 vnđ

Đã bán: 387
ACB HYUNDAI 4P 800A 65kA ( HGS08A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 800A 65kA
( HGS08A4H ) FIXED TYPE

Giá: 21,375,000 vnđ 37,500,000 vnđ

Đã bán: 452
ACB HYUNDAI 4P 800A 85kA ( HGN08A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 800A 85kA
( HGN08A4H ) FIXED TYPE

Giá: 25,365,000 vnđ 44,500,000 vnđ

Đã bán: 478
ACB HYUNDAI 4P 1000A 65kA ( HGS10A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 1000A 65kA
( HGS10A4H ) FIXED TYPE

Giá: 21,945,000 vnđ 38,500,000 vnđ

Đã bán: 354
ACB HYUNDAI 4P 1000A 85kA ( HGN10A4H ) FIXED TYPE -43%

ACB HYUNDAI 4P 1000A 85kA
( HGN10A4H ) FIXED TYPE

Giá: 25,650,000 vnđ 45,000,000 vnđ

Đã bán: 472

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG