Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCCB ( Aptomat khối ) HIMEL

MCCB HIMEL 2P 10A 30kA ( HDM2125L0102 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 10A 30kA
( HDM2125L0102 )

Giá: 340,000 vnđ 485,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 32A 30kA ( HDM2125L0322 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 32A 30kA
( HDM2125L0322 )

Giá: 478,000 vnđ 683,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 40A 30kA ( HDM2125L0402 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 40A 30kA
( HDM2125L0402 )

Giá: 478,000 vnđ 683,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 50A 30kA ( HDM2125L0502 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 50A 30kA
( HDM2125L0502 )

Giá: 478,000 vnđ 683,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 63A 30kA ( HDM2125L0632 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 63A 30kA
( HDM2125L0632 )

Giá: 552,000 vnđ 788,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 80A 30kA ( HDM2125L0802 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 80A 30kA
( HDM2125L0802 )

Giá: 552,000 vnđ 788,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 100A 30kA ( HDM2125L1002 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 100A 30kA
( HDM2125L1002 )

Giá: 552,000 vnđ 788,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 2P 125A 30kA ( HDM2125L1252 ) -30%

MCCB HIMEL 2P 125A 30kA
( HDM2125L1252 )

Giá: 552,000 vnđ 788,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 10A 25kA ( HDM363S1033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 10A 25kA
( HDM363S1033XX )

Giá: 491,000 vnđ 701,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 16A 25kA ( HDM363S1633XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 16A 25kA
( HDM363S1633XX )

Giá: 491,000 vnđ 701,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 20A 25kA ( HDM363S2033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 20A 25kA
( HDM363S2033XX )

Giá: 515,000 vnđ 736,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 25A 25kA ( HDM363S2533XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 25A 25kA
( HDM363S2533XX )

Giá: 515,000 vnđ 736,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 32A 25kA ( HDM363S3233XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 32A 25kA
( HDM363S3233XX )

Giá: 525,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 40A 25kA ( HDM363S4033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 40A 25kA
( HDM363S4033XX )

Giá: 525,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 50A 25kA ( HDM363S5033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 50A 25kA
( HDM363S5033XX )

Giá: 525,000 vnđ 750,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 63A 25kA ( HDM363S6333XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 63A 25kA
( HDM363S6333XX )

Giá: 581,000 vnđ 830,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 80A 25kA ( HDM3100S8033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 80A 25kA
( HDM3100S8033XX )

Giá: 620,000 vnđ 886,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 100A 25kA ( HDM3100S10033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 100A 25kA
( HDM3100S10033XX )

Giá: 620,000 vnđ 886,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 125A 35kA ( HDM3160S12533XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 125A 35kA
( HDM3160S12533XX )

Giá: 1,014,000 vnđ 1,448,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 140A 35kA ( HDM3160S14033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 140A 35kA
( HDM3160S14033XX )

Giá: 1,014,000 vnđ 1,448,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 160A 35kA ( HDM3160S16033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 160A 35kA
( HDM3160S16033XX )

Giá: 1,014,000 vnđ 1,448,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 180A 35kA ( HDM3250S18033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 180A 35kA
( HDM3250S18033XX )

Giá: 1,175,000 vnđ 1,679,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 200A 35kA ( HDM3250S20033XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 200A 35kA
( HDM3250S20033XX )

Giá: 1,175,000 vnđ 1,679,000 vnđ

Đã bán: 0
MCCB HIMEL 3P 225A 35kA ( HDM3250S22533XX ) -30%

MCCB HIMEL 3P 225A 35kA
( HDM3250S22533XX )

Giá: 1,175,000 vnđ 1,679,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG