Hổ trợ trực tuyến

Ms. Hồng May

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

MCB ( CB Tép ) HIMEL

MCB HIMEL 1P 6A 6kA ( HDB3WN1C6 ) -30%

MCB HIMEL 1P 6A 6kA
( HDB3WN1C6 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 6A 10kA ( HDB9H63A1C6 ) -30%

MCB HIMEL 1P 6A 10kA
( HDB9H63A1C6 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 10A 6kA ( HDB3WN1C10 ) -30%

MCB HIMEL 1P 10A 6kA
( HDB3WN1C10 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 10A 10kA ( HDB9H63A1C10 ) -30%

MCB HIMEL 1P 10A 10kA
( HDB9H63A1C10 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 16A 6kA ( HDB3WN1C16 ) -30%

MCB HIMEL 1P 16A 6kA
( HDB3WN1C16 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 16A 10kA ( HDB9H63A1C16 ) -30%

MCB HIMEL 1P 16A 10kA
( HDB9H63A1C16 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 20A 6kA ( HDB3WN1C20 ) -30%

MCB HIMEL 1P 20A 6kA
( HDB3WN1C20 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 20A 10kA ( HDB9H63A1C20 ) -30%

MCB HIMEL 1P 20A 10kA
( HDB9H63A1C20 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 25A 6kA ( HDB3WN1C25 ) -30%

MCB HIMEL 1P 25A 6kA
( HDB3WN1C25 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 25A 10kA ( HDB9H63A1C25 ) -30%

MCB HIMEL 1P 25A 10kA
( HDB9H63A1C25 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 32A 6kA ( HDB3WN1C32 ) -30%

MCB HIMEL 1P 32A 6kA
( HDB3WN1C32 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 32A 10kA ( HDB9H63A1C32 ) -30%

MCB HIMEL 1P 32A 10kA
( HDB9H63A1C32 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 40A 6kA ( HDB3WN1C40 ) -30%

MCB HIMEL 1P 40A 6kA
( HDB3WN1C40 )

Giá: 46,000 vnđ 65,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 40A 10kA ( HDB9H63A1C40 ) -30%

MCB HIMEL 1P 40A 10kA
( HDB9H63A1C40 )

Giá: 72,000 vnđ 103,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 50A 6kA ( HDB3WN1C50 ) -30%

MCB HIMEL 1P 50A 6kA
( HDB3WN1C50 )

Giá: 53,000 vnđ 75,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 50A 10kA ( HDB9H63A1C50 ) -30%

MCB HIMEL 1P 50A 10kA
( HDB9H63A1C50 )

Giá: 87,000 vnđ 124,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 63A 6kA ( HDB3WN1C63 ) -30%

MCB HIMEL 1P 63A 6kA
( HDB3WN1C63 )

Giá: 53,000 vnđ 75,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 63A 10kA ( HDB9H63A1C63 ) -30%

MCB HIMEL 1P 63A 10kA
( HDB9H63A1C63 )

Giá: 87,000 vnđ 124,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 80A 10kA ( HDB3W125H1C80 ) -30%

MCB HIMEL 1P 80A 10kA
( HDB3W125H1C80 )

Giá: 165,000 vnđ 236,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 100A 10kA ( HDB3W125H1C100 ) -30%

MCB HIMEL 1P 100A 10kA
( HDB3W125H1C100 )

Giá: 165,000 vnđ 236,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 1P 125A 10kA ( HDB3W125H1C125 ) -30%

MCB HIMEL 1P 125A 10kA
( HDB3W125H1C125 )

Giá: 165,000 vnđ 236,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 2P 6A 6kA ( HDB3WN2C6 ) -30%

MCB HIMEL 2P 6A 6kA
( HDB3WN2C6 )

Giá: 97,000 vnđ 139,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 2P 6A 10kA ( HDB9H63A2C6 ) -30%

MCB HIMEL 2P 6A 10kA
( HDB9H63A2C6 )

Giá: 155,000 vnđ 222,000 vnđ

Đã bán: 0
MCB HIMEL 2P 10A 6kA ( HDB3WN2C10 ) -30%

MCB HIMEL 2P 10A 6kA
( HDB3WN2C10 )

Giá: 97,000 vnđ 139,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG