Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

CONTACTOR ( Khởi động từ ) HIMEL

Contactor HIMEL 3P 9A ( HDC30911M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 9A
( HDC30911M7 )

Giá: 144,000 vnđ 205,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 12A ( HDC31211M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 12A
( HDC31211M7 )

Giá: 172,000 vnđ 245,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 18A ( HDC31811M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 18A
( HDC31811M7 )

Giá: 253,000 vnđ 361,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 25A ( HDC32511M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 25A
( HDC32511M7 )

Giá: 292,000 vnđ 417,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 32A ( HDC33211M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 32A
( HDC33211M7 )

Giá: 405,000 vnđ 579,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 38A ( HDC33811M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 38A
( HDC33811M7 )

Giá: 495,000 vnđ 707,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 40A ( HDC34011M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 40A
( HDC34011M7 )

Giá: 584,000 vnđ 834,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 50A ( HDC35011M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 50A
( HDC35011M7 )

Giá: 640,000 vnđ 914,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 65A ( HDC36511M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 65A
( HDC36511M7 )

Giá: 683,000 vnđ 975,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 80A ( HDC38011M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 80A
( HDC38011M7 )

Giá: 998,000 vnđ 1,425,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 95A ( HDC39511M7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 95A
( HDC39511M7 )

Giá: 1,187,000 vnđ 1,695,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 120A ( HDC3120M ) -30%

Contactor HIMEL 3P 120A
( HDC3120M )

Giá: 2,555,000 vnđ 3,650,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 160A ( HDC3160M ) -30%

Contactor HIMEL 3P 160A
( HDC3160M )

Giá: 2,590,000 vnđ 3,700,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 185A ( HDC3185M ) -30%

Contactor HIMEL 3P 185A
( HDC3185M )

Giá: 3,419,000 vnđ 4,884,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 225A ( HDC3225M ) -30%

Contactor HIMEL 3P 225A
( HDC3225M )

Giá: 3,562,000 vnđ 5,088,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 265A ( HDC3265KUE7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 265A
( HDC3265KUE7 )

Giá: 5,345,000 vnđ 7,636,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 330A ( HDC3330KUE7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 330A
( HDC3330KUE7 )

Giá: 6,026,000 vnđ 8,608,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 400A ( HDC3400KUE7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 400A
( HDC3400KUE7 )

Giá: 6,209,000 vnđ 8,870,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 500A ( HDC3500KUE7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 500A
( HDC3500KUE7 )

Giá: 11,911,000 vnđ 17,015,000 vnđ

Đã bán: 0
Contactor HIMEL 3P 630A ( HDC3630KUE7 ) -30%

Contactor HIMEL 3P 630A
( HDC3630KUE7 )

Giá: 12,597,000 vnđ 17,996,000 vnđ

Đã bán: 0
Tiếp điểm phụ loại lắp ở mặt bên 1NO+1NC ( HFC611 ) -26%
Tiếp điểm phụ loại lắp ở mặt trên 2NO+2NC ( HFD622 ) -26%
Contactor HIMEL HDC19s-25 dùng cho tụ bù 15KVAr ( HDC19S2511M7 ) -30%

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG