Hổ trợ trực tuyến

Ms. Phạm Phi

0916 804 808

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Ngọc Bích

0819 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Kim Hồng

0916 604 609

Email : sale.dienthaiduong@gmail.com

Ms. Thị Phi

0908 937 437

Email : phipham.thadeco@gmail.com

Hotline

0909 664 876

Email : thach.sge@gmail.com

Danh Mục Sản Phẩm

Hình ảnh

ACB ( máy cắt hạ thế ) HIMEL

ACB HIMEL 3P 630A 65kA loại cố định ( HDW320S063FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 630A 65kA loại cố định
( HDW320S063FHNN56M )

Giá: 26,719,000 vnđ 48,580,000 vnđ

Đã bán: 5
ACB HIMEL 3P 630A 65kA loại kéo rút ( HDW320S063DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 630A 65kA loại kéo rút
( HDW320S063DHNN56M )

Giá: 34,997,000 vnđ 63,630,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 800A 65kA loại cố định ( HDW320S083FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 800A 65kA loại cố định
( HDW320S083FHNN56M )

Giá: 27,993,000 vnđ 50,896,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 800A 65kA loại kéo rút ( HDW320S083DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 800A 65kA loại kéo rút
( HDW320S083DHNN56M )

Giá: 35,650,000 vnđ 64,819,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1000A 65kA loại cố định ( HDW320S103FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1000A 65kA loại cố định
( HDW320S103FHNN56M )

Giá: 29,266,000 vnđ 53,211,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1000A 65kA loại kéo rút ( HDW320S103DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1000A 65kA loại kéo rút
( HDW320S103DHNN56M )

Giá: 36,270,000 vnđ 65,945,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1250A 65kA loại cố định ( HDW320S123FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1250A 65kA loại cố định
( HDW320S123FHNN56M )

Giá: 29,903,000 vnđ 54,369,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1250A 65kA loại kéo rút ( HDW320S123DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1250A 65kA loại kéo rút
( HDW320S123DHNN56M )

Giá: 36,906,000 vnđ 67,102,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1600A 65kA loại cố định ( HDW320S163FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1600A 65kA loại cố định
( HDW320S163FHNN56M )

Giá: 31,176,000 vnđ 56,684,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 1600A 65kA loại kéo rút ( HDW320S163DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 1600A 65kA loại kéo rút
( HDW320S163DHNN56M )

Giá: 37,601,000 vnđ 68,366,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 2000A 65kA loại cố định ( HDW320S203FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 2000A 65kA loại cố định
( HDW320S203FHNN56M )

Giá: 34,236,000 vnđ 62,248,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 2000A 65kA loại kéo rút ( HDW320S203DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 2000A 65kA loại kéo rút
( HDW320S203DHNN56M )

Giá: 41,363,000 vnđ 75,206,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 2500A 85kA loại cố định ( HDW340S253FHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 2500A 85kA loại cố định
( HDW340S253FHNN54M )

Giá: 58,332,000 vnđ 106,058,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 2500A 85kA loại kéo rút ( HDW340S253DHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 2500A 85kA loại kéo rút
( HDW340S253DHNN54M )

Giá: 77,511,000 vnđ 140,928,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 3200A 100kA loại cố định ( HDW340M323FHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 3200A 100kA loại cố định
( HDW340M323FHNN54M )

Giá: 67,084,000 vnđ 121,970,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 3200A 100kA loại kéo rút ( HDW340M323DHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 3200A 100kA loại kéo rút
( HDW340M323DHNN54M )

Giá: 91,743,000 vnđ 166,806,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 4000A 100kA loại cố định ( HDW340M403FHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 4000A 100kA loại cố định
( HDW340M403FHNN54M )

Giá: 105,597,000 vnđ 191,995,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 4000A 100kA loại kéo rút ( HDW340M403DHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 4000A 100kA loại kéo rút
( HDW340M403DHNN54M )

Giá: 136,425,000 vnđ 248,046,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 5000A 120kA loại kéo rút ( HDW363M503DHNN54M ) -45%

ACB HIMEL 3P 5000A 120kA loại kéo rút
( HDW363M503DHNN54M )

Giá: 146,863,000 vnđ 267,024,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 3P 6300A 120kA loại kéo rút ( HDW363M633DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 3P 6300A 120kA loại kéo rút
( HDW363M633DHNN56M )

Giá: 169,785,000 vnđ 308,700,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 4P 630A 65kA loại cố định ( HDW320S064FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 4P 630A 65kA loại cố định
( HDW320S064FHNN56M )

Giá: 30,539,000 vnđ 55,526,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 4P 630A 65kA loại kéo rút ( HDW320S064DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 4P 630A 65kA loại kéo rút
( HDW320S064DHNN56M )

Giá: 38,880,000 vnđ 70,691,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 4P 800A 65kA loại cố định ( HDW320S084FHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 4P 800A 65kA loại cố định
( HDW320S084FHNN56M )

Giá: 31,815,000 vnđ 57,845,000 vnđ

Đã bán: 0
ACB HIMEL 4P 800A 65kA loại kéo rút ( HDW320S084DHNN56M ) -45%

ACB HIMEL 4P 800A 65kA loại kéo rút
( HDW320S084DHNN56M )

Giá: 39,434,000 vnđ 71,698,000 vnđ

Đã bán: 0

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG